Volkswagen

Transportbilar

Som medlem kan du nyttja förmånsavtalet mellan Volkswagen Transportbilar och Plåt & Ventföretagen. Kontakta din lokala Volkswagenåterförsäljare var som helst i landet och dra nytta av den fina medlemsrabatten från 10-15 %.

För att åberopa avtalet
Ange att ni är medlemmar i Plåt & Ventföretagen. 

Personbilar

Medlemmar i Plåt & Ventföretagen kan ta del av ett avtal gällande Volkswagen personbil.

För att åberopa avtalet
Ange att ni är medlemmar i Plåt & Ventföretagen.

Kontaktperson Volkswagen
För mer information om dina rabatter, kontakta dina lokal återförsäljare.
Hemsida: www.volkswagen.se