Volkswagen

Transportbilar

Som medlem kan du nyttja förmånsavtalet mellan Volkswagen Transportbilar och Plåt & Ventföretagen. Kontakta din lokala Volkswagenåterförsäljare var som helst i landet och dra nytta av den fina medlemsrabatten på 10-15 %.

För att åberopa avtalet
Ange att ni är medlemmar i Plåt & Ventföretagen. 

Kontaktperson Volkswagen
För mer information om dina rabatter, kontakta dina lokal återförsäljare.
Hemsida: www.volkswagen.se