IDO6

  • ID06 - systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen

    Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

    Sedan maj 2018 är Plåt & Ventföretagen en av ägarna av ID06 tillsammans med Installatörsföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, ME , Glasbranschföreningen, Måleriföretagen samt, sedan tidigare, Sveriges Byggindustrier.

    Klicka på länken till höger för att läsa mer om ID06.