Branschrapport

Plåt & Ventföretagen har sammanställt en rapport över marknadsläget i plåt- och ventilationsbranscherna för åren 2016-2020.

Här kan du ladda ner rapporten