Omkostnadsanalys

Med denna mall kan du räkna fram ditt företags totala omkostnader, vilket gör det möjligt att ta fram det lägsta pris som företaget måste debitera per timme.

Omkostnadskalkylen är uppbyggd i tre delar. Först räknar du fram företagets fasta kostnader,
därefter nettokostnaden per plåtslagare/montör, och slutligen får du fram en sammanställning.

Här hittar du mallen för omkostnadsanalysen.