Projektportalen

Projektportalen är en branschanpassad IT-lösning för medlemmar där Plåt & Ventföretagen finns med som både utvecklare och delfinansiärer. Portalen erbjuder ett skräddarsytt och branschanpassat verksamhetsstöd som kommer att förenkla rutiner, spara tid och öka lönsamheten.

Projektportalen bygger på den senaste teknologin och underlättar det dagliga arbetet, både ute i verksamheten och på kontoret. Portalen möjliggör för alla i företaget att i realtid följa och interagera i varje enskilt projekt. Med några enkla knapptryck kan man tidsrapportera direkt in i systemet och om man har glömt att rapportera sin tid får man automatiskt en påminnelse. Lika enkelt är det att skapa avvikelser direkt ute från arbetsplatsen och att fylla i branschanpassade egenkontroller. I portalen skapar du också snabbt dina kvalitets- och miljöplaner.

Medlemspriset för Projektportalen är 200 kronor per anställd och månad. Ordinarie pris är 279 kr per anställd och månad. Antalet anställda beräknas enligt senaste bokslut. Under året är det fritt att lägga till nyanställda, underleverantörer, med mera. Det finns inga begränsningar på antalet användare under året. Varje år görs en avstämning mot senaste bokslutet. Abonnemangen löper om tre månader och faktureras kvartalsvis, med en månads uppsägningstid.