Projektportalen

Projektportalen är en branschanpassad IT-lösning för medlemmar där Plåt & Ventföretagen finns med som både utvecklare och delfinansiärer. Portalen erbjuder ett skräddarsytt och branschanpassat verksamhetsstöd som kommer att förenkla rutiner, spara tid och öka lönsamheten.

Projektportalen bygger på den senaste teknologin och underlättar det dagliga arbetet, både ute i verksamheten och på kontoret. Portalen möjliggör för alla i företaget att i realtid följa och interagera i varje enskilt projekt. Med några enkla knapptryck kan man tidsrapportera direkt in i systemet och om man har glömt att rapportera sin tid får man automatiskt en påminnelse. Lika enkelt är det att skapa avvikelser direkt ute från arbetsplatsen och att fylla i branschanpassade egenkontroller. I portalen skapar du också snabbt dina kvalitets- och miljöplaner.

Våra medlemmar har en rabatt på 28% för månadslicenser av Projektportalen. Rabatten gäller vid årsfaktura och 12 månaders bindningstid. Önskas kvartalsfakturering samt 1 månads uppsägningstid så är rabatten 21%.
Antalet användare samt faktureringsintervall sker i överenskommelse med Projektportalen.