Ventilationsteknik

Det här utbildningsmaterialet köptes in i samband med att yrkesnämnden tog fram Frisk Luft för några år sedan. Nivån på materialet är eftergymnasial, kanske mest lämpligt för tekniker och konstruktörer. Materialet finns även i förkortad version i Mät Rätt, vårt utbildningsmaterial för injusterare.

Materialet är inte uppdaterat, bl.a. saknas nytillkomna bestämmelser för den svenska marknaden och på EU-nivå. Men de fysikaliska lagarna kvarstår och det är i huvudsak dessa som behandlas. Så om du eller någon anställd vill veta mer om ventilation, vad det är och hur det fungerar, håll tillgodo.

Del 1 Grundläggande ventilationsteknik

Del 2 Luftströmning i lokaler

Del 3 Inomhusklimat

Del 4 Luftbehandlingssystem

Del 5 Bestämmelser

Del 6 Fysik, konstanter och beräkningar

Del 7 Systemkomponenter

Del 8 Luftflödes- och ljudmätning

Del 9 Planering och utförande

Del 10 Drift och underhåll