Medarbetare

Anders Hvarfner

Vd & förbundsdirektör

08-783 86 02

Anders har förtroendeuppdrag i följande styrelser: Svensk Byggplåt (ordförande), Lindabfonderna (ordförande), Plåt & Ventbyrån (ledamot).

Anita Hagelin

Förhandlingschef, vice vd & chefsjurist

08-762 75 97

Förhandlingschef och vice vd. Biträder medlemsföretag med rådgivning, utbildning samt processer inom arbetsrätt och kollektivavtal. Ansvarig för förbundets kollektivavtals-förhandlingar.

Annika Brännmark

Bransch- och regionchef

0470-74 84 31

Ansvarig för byggnadsplåt, ventilation och stål- & lättbyggnad.

Tomas Skagerlind

Kommunikationschef

08-762 75 92

Ansvarig för kommunikation, press och PR. Han är även chefredaktör för Plåt & Vent Magasinet.

Yvonne Nibelius

Ekonomichef

08-762 73 51

Hans Eriksson

Biträdande förhandlingschef

08-762 75 96

Ansvarsområden avtal, arbetsmiljö & utbildning. Bistår medlemmar med rådgivning inom kollektivavtalen, arbetsrätt, ackordsprislistan, byggnadsplåt, taksäkerhet, byggplåttekniska frågor och lönestatistik.

Karin Wiberg Stålbröst

Förbundsjurist & biträdande förhandlingschef

08-762 75 98

Bistår medlemsföretag med juridisk rådgivning inom arbetsrätt.

Ann-Sofie Sickling

Entreprenadjurist

08-762 75 99

Bistår medlemmar i frågor rörande entreprenadjuridik och offentlig upphandling.

Patrik Calén

Företagsutvecklare

031-62 94 25

Bistår medlemmarna med rådgivning i lönsamhetsfrågor, företagsutveckling och förändringsledning. Ansvarar för Plåt & Ventakademin, Framtidsgruppen och PV Kalkyl.

Magnus Sandestål

Företagsrådgivare, Luleå

0920-260921

Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor.

Örjan Ekberg

Företagsrådgivare, Mälardalen

08-762 75 95

Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor.

Camilla Kjellsson

Företagsrådgivare, Växjö

0470-74 84 34

Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor.

Wenche Persson

Konsult/företagsrådgivare, Göteborg

031-62 94 26 , 070-221 07 70

Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor.

Rickard Lindskog

Företagsrådgivare, Malmö

040-35 25 28

Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor. Rickard är utbildad plåtslagare och har drivit plåtslageri. Han är ansvarig för auktorisationen inom plåtslageri.

Sofia Wahlgren

Kommunikatör (vikarie)

08-762 75 94

Bistår kommunikationschefen i förbundets kommunikationsarbete. Sofia stöttar och driver evenemang, utveckling av hemsidor, nyhetsbrev och sociala medier.

Nikita Zabzine

Administratör (vikarie) & förbundskoordinator

08-762 73 52

Hanterar administrativa uppgifter som bokning av möten, konferenser och kongress samt kontorsansvarig. Nikita är även ansvarig för medlemsadministrationen (in- & utträden, nya lösenord m.m.).

Sofia Herrera (föräldraledig)

Administratör

Hanterar administrativa uppgifter som bokning av möten, konferenser och kongress samt kontorsansvarig. Sofia är även ansvarig för medlemsadministrationen (in- & utträden, nya lösenord m.m.).

Ida Fredriksson (föräldraledig)

Kommunikatör

08-762 75 91

Bistår kommunikationschefen i förbundets kommunikationsarbete. Ida stöttar och driver evenemang, utveckling av hemsidor, nyhetsbrev och sociala medier.