Medarbetare

Johan Lindström

VD & förbundsdirektör

08-762 75 90 , 072-505 53 80

Johan har förtroendeuppdrag i följande styrelser: Svensk Byggplåt (ordförande), Lindabfonderna (ordförande), GCP Europe - branschens gemensamma Europeiska samarbetsorganisation (ledamot), Plåt & Ventbyrån (ledamot).

Anita Hagelin

Chefsjurist, förhandlingschef & vice VD

08-762 75 97

Biträder medlemsföretag med rådgivning, utbildning samt processer inom områdena arbetsrätt och kollektivavtal. Ansvarig för Plåt och Ventföretagens kollektivavtals-förhandlingar. Anita är även vice VD och chefsjurist.

Annika Brännmark

Bransch- och regionchef

0470-74 84 31

Ansvarig för byggnadsplåt, ventilation och stål- & lättbyggnad.

Tomas Skagerlind

Kommunikationschef

08-762 75 92

Ansvarig för kommunikation, press och PR. Han är även chefredaktör för Plåt & Vent Magasinet.

Yvonne Nibelius

Ekonomichef

08-762 73 51

Hans Eriksson

Biträdande förhandlingschef

08-762 75 96

Ansvarsområden avtal, arbetsmiljö & utbildning. Bistår medlemmar med rådgivning inom kollektivavtalen, arbetsrätt, ackordsprislistan, byggnadsplåt, taksäkerhet, byggplåttekniska frågor och lönestatistik.

Karin Wiberg Stålbröst

Förbundsjurist & biträdande förhandlingschef

08-762 75 98

Bistår medlemsföretag med juridisk rådgivning inom arbetsrätt.

Ann-Sofie Sickling

Entreprenadjurist

08-762 75 99

Bistår medlemmar i frågor rörande entreprenadjuridik och offentlig upphandling.

Patrik Calén

Företagsutvecklare

031-62 94 25

Bistår medlemmarna med rådgivning i lönsamhetsfrågor, företagsutveckling och förändringsledning. Ansvarar för Plåt & Ventakademin, Framtidsgruppen och PV Kalkyl.

Hans Bergström

Företagsrådgivare, Umeå

090-71 82 65

Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor samt arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågor.

Örjan Ekberg

Företagsrådgivare, Mälardalen

08-762 75 95

Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor.

Camilla Kjellsson

Företagsrådgivare, Växjö

0470-74 84 34

Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor.

Wenche Persson

Konsult/företagsrådgivare, Göteborg

031-62 94 26 , 070-221 07 70

Rickard Lindskog

Företagsrådgivare, Malmö

040-35 25 28

Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor. Rickard är utbildad plåtslagare och har drivit plåtslageri. Han är ansvarig för auktorisationen inom plåtslageri.

Ida Fredriksson

Kommunikatör

08-762 75 91

Bistår kommunikationschefen i förbundets kommunikationsarbete. Ida stöttar och driver evenemang, utveckling av hemsidor, nyhetsbrev och sociala medier.

Camilla Eek

Kurs-/medlemskoordinator

08-762 74 88

Administrerar kurser, utbildningar och nätverksträffar.

Nikita Zabzine

Administratör (vikarie), koordinator och IT-ansvarig

08-762 73 52

Hanterar administrativa uppgifter som bokning av möten, konferenser och kongress samt kontorsansvarig. Nikita är även ansvarig för medlemsadministrationen (in- & utträden, nya lösenord m.m.).

Sofia Gustafsson (föräldraledig)

Administratör

08-762 75 93

Hanterar administrativa uppgifter som bokning av möten, konferenser och kongress samt kontorsansvarig. Sofia är även ansvarig för medlemsadministrationen (in- & utträden, nya lösenord m.m.).