Medarbetare

Johan Lindström

VD & förbundsdirektör

08-762 75 90 , 072-505 53 80 johan.lindstrom@pvforetagen.se

Johan har förtroendeuppdrag i följande styrelser: Svensk Byggplåt (ordförande), Lindabfonderna (ordförande), GCP Europe - branschens gemensamma Europeiska samarbetsorganisation (ordförande), PVF Yrke och Utbildning (ledamot).

Anita Hagelin

Chefsjurist, förhandlingschef & vice VD

08-762 75 97 anita.hagelin@pvforetagen.se

Biträder medlemsföretag med rådgivning, utbildning samt processer inom områdena arbetsrätt och kollektivavtal. Ansvarig för Plåt och Ventföretagens kollektivavtals-förhandlingar. Anita är även vice VD och chefsjurist.

Annika Brännmark

Bransch- och regionchef

0470-74 84 31 , 070-628 84 31 annika.brannmark@pvforetagen.se

Ansvarig för byggnadsplåt, ventilation och stål- & lättbyggnad.

Tomas Skagerlind

Kommunikationschef

08-762 75 92 , 073-074 83 60 tomas.skagerlind@pvforetagen.se

Ansvarig för kommunikation, press och PR. Han är även chefredaktör för Plåt & Vent Magasinet.

Yvonne Nibelius

Ekonomichef

08-762 73 51 yvonne.nibelius@pvforetagen.se

Hans Eriksson

Biträdande förhandlingschef

08-762 75 96 hans.eriksson@pvforetagen.se

Ansvarsområden avtal, arbetsmiljö & utbildning. Bistår medlemmar med rådgivning inom kollektivavtalen, arbetsrätt, ackordsprislistan, byggnadsplåt, taksäkerhet, byggplåttekniska frågor och lönestatistik.

Karin Wiberg Stålbröst

Förbundsjurist

08-762 75 98 karin.stalbrost@pvforetagen.se

Bistår medlemsföretag med juridisk rådgivning inom arbetsrätt.

Ann-Sofie Sickling

Entreprenadjurist

08-762 75 99 ann-sofie.sickling@pvforetagen.se

Bistår medlemmar i frågor rörande entreprenadjuridik och offentlig upphandling.

Hans Bergström

Företagsrådgivare, Umeå

090-71 82 65 , 070-322 07 70 hans.bergstrom@pvforetagen.se

Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor samt arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågor.

Patrik Calén

Företagsutvecklare

031-62 94 25 patrik.calen@pvforetagen.se

Bistår medlemmarna med rådgivning i lönsamhetsfrågor, företagsutveckling och förändringsledning. Ansvarar för Plåt & Ventakademin, Framtidsgruppen och PV Kalkyl.

Camilla Kjellsson

Företagsrådgivare, Växjö

0470-74 84 34 , 070-674 84 34 camilla.kjellsson@pvforetagen.se

Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor.

Rickard Lindskog

Företagsrådgivare, Malmö

040-35 25 28 rickard.lindskog@pvforetagen.se

Bistår medlemmar med rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor. Rickard är utbildad plåtslagare och har drivit plåtslageri. Han är ansvarig för auktorisationen inom plåtslageri.

Wenche Persson

Konsult/företagsrådgivare, Göteborg

031-62 94 26 , 070-221 07 70 wenche.persson@pvforetagen.se

Sofia Gustafsson

Administratör

08-762 75 93 sofia.gustafsson@pvforetagen.se

Hanterar administrativa uppgifter som bokning av möten, konferenser och kongress samt kontorsansvarig. Sofia är även ansvarig för medlemsadministrationen (in- & utträden, nya lösenord m.m.).

Nikita Zabzine

Administratör

08-762 73 52 nikita.zabzine@pvforetagen.se

Hanterar administrativa uppgifter som bokning av möten, konferenser och kongress samt kontorsansvarig. Nikita är även ansvarig för medlemsadministrationen (in- & utträden, nya lösenord m.m.).

Camilla Eek

Medlemskoordinator

08-762 74 88 camilla.eek@pvforetagen.se

Administrerar kurser, utbildningar och nätverksträffar.

Ida Fredriksson

Kommunikatör

08-762 75 91 ida.fredriksson@pvforetagen.se

Bistår kommunikationschefen i förbundets kommunikationsarbete. Ida stöttar och driver evenemang, utveckling av hemsidor, nyhetsbrev och sociala medier.