Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Drift- och underhållspärm – Nya PV Entreprenad – WEBBINARIUM

Som medlem i Plåt & Ventföretagen så har du kostnadsfri tillgång till Nya PV Entrerpenad. Nya PV Entreprenad erbjuder internetbaserade tjänster som möjliggör bland annat skapade av fullständiga Kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöpärmar (KMA) och drift- och underhållspärmar. Pärmarna kan skrivas ut eller användas digitalt i mobiltelefon eller på läsplatta.

I denna kurs går vi igenom hur du skapar en komplett drift- och underhållsinstruktion med hjälp av programvaran. Kursen riktar sig främst till ventilationsentreprenörer.

Vi tittar på hur du får ut en komplett pärm för utskrift men även hur du kan jobba helt digitalt med drift- och underhållsinstruktionen i mobilen eller läsplattan med funktion för såväl service under garantitiden som övrigt löpande fastighetsunderhåll.

  • Söka ock lägga till produkter
  • Lägga till en tom rad om produkten saknas
  • Ange information om tillagda produkter – Placering, Beteckning och teknisk data
  • Multifunktion för att ange teknisk data
  • Skapa spjäll- och donförteckning samt luftflödesprotokoll
  • Skriva ut, Beställa eller dela ut en pärm digitalt till beställare och/servicepersonal
  • Beställa märk- och skyltmaterial till ditt projekt (Rabatterat pris för dig som medlem)

När du är klar med kursen är målet att du ska kunna ta fram en komplett drift- och underhållsinstruktion med hjälp av vår programvara. Målet är också att du ska fått se alla fördelar med att börja jobba digitalt med dina drift- och underhållsinstruktioner och vad det ger för möjligheter till mer inkomster för ditt företag.

 

Klicka här för att kommat till anmälan