Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Fördjupningskurs KMA-pärm - Nya PV Entreprenad  - WEBBINARIUM

Som medlem i Plåt & Ventföretagen så har du kostnadsfri tillgång till Nya PV Entrerpenad. Nya PV Entreprenad erbjuder internetbaserade tjänster som möjliggör bland annat skapade av fullständiga Kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöpärmar (KMA) och drift- och underhållspärmar. Pärmarna kan skrivas ut eller användas digitalt i mobiltelefon eller på läsplatta.

I denna fördjupade kurs gör vi en tillbakablick och repeterar vissa delar från grundkursen. Därefter går vi igenom programmet mer ingående så att du som användare får en djupare förståelse för hur du kan anpassa din KMA-pärm utifrån projektets behov och utnyttja programmets fulla potential.

Vi kommer även att prata lite om lagkrav, branschstandard och andra krav från t ex beställare samt att vi tar upp vanliga missuppfattningar som råder kring KMA-dokumentation.

Vi går också igenom hur du kan effektivisera dina projekt genom att jobba digitalt med projektledning samt att jobba digitalt med kundkommunikation som ÄTA, Avvikelse och Fråga-Svar.

 • Kortare repetition av grundkursen
 • Mitt företag – Registrera in egen personal, kunder, UE och andra företag
 • Anpassa Projektorganisationen – Ansvarsområde, Körtillstånd och UE-förteckning
 • Egenkontroller – Kopiering och Multikopieringsfunktion, anpassa kontrollpunkter
 • Förklaring av vad är en egenkontroll och vad är inte?
 • Riskhantering – Upprätta komplett arbetsmiljöplan
 • Förklaring av BAS-P och BAS-U samt krav m.m.
 • Förklaring av SAM (Systematiskt arbetsmiljöaarbete)
 • Projektanpassning av Kvalitets- och miljöplan
 • Protokoll och checklistor – Skapa egna, färdiga checklistor och utdelning digitalt
 • ÄTA, Avvikelser, Fråga-Svar – Hur jobbar jag digitalt och effektiviserar kommunikationen
  med kunden under ett projekt.
 • Uppgiftscenter – Effektivisera din projektledning och styr ditt arbete mot anställda digitalt.
  Dela ut uppgifter, begär in godkännande m.m.
  att effektivisera arbetet och undvika onödiga missar.
 • Redigera en pärm oavsett om du ska skriva ut den eller dela ut den digitalt.
  Lägg till, ta bort och ändra flikar och innehåll och ladda upp egna filer m.m.

När du är klar med kursen är målet att du ska ha en djupare förståelse för programmets funktioner samt att du ska kunna nyttja dessa för att projektanpassa din KMA-pärm utefter dina behov.

Du ska också bemästra verktygen för projektledning och kundkommunikation i programmet för att kunna effektivisera dessa processer i ett projekt.

Utöver detta ska du också ha fått en grundläggande förståelse för krav, regler och lagar som styr den dokumentation som ingår i en KMA-pärm.