Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Entreprenadjuridik - AB 04 och ABT 06 - WEBBUTBILDNING

Kursen är en grundkurs i standardavtalen AB 04 och ABT 06 och tar sikte på vanliga entreprenadrättsliga problem som Plåt- och Ventföretagens medlemmar ställs inför.

Under kursen går vi bland annat igenom följande:

  • Vad är skillnaden mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad?
  • Hur bedöms omfattningen av entreprenörens åtagande?
  • Hur förhåller sig olika handlingar i ett entreprenadavtal till varandra?
  • Vilka formaliaregler gäller för entreprenörens olika krav på ersättning?
  • Vad är egentligen ett ÄTA-arbete och hur ska det prissättas?
  • När kan det finnas rätt till tidsförlängning?
  • Vad händer om entreprenaden inte blir färdig i rätt tid?
  • Vilka tider gäller för olika krav?
  • Vad gäller när det uppstår fel – vem är ansvarig och vem ska avhjälpa?