Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Tjänstemannaavtalet - Grundkurs

Detta är en kurs för den som vill stärka sina kunskaper om villkoren i Tjänstemannavtalet. Relevant lagstiftning berörs i mindre utsträckning.

Program

09.00 Inledning, presentation, vilka frågor vill deltagarna ha besvarade

09.40

  • Hur hittar man i avtalet, avtalets omfattning och vilka är parter (15 min)

  • Anställnings ingående, anställningsformer, anställningsavtal (35 min)

  • Arbetstidsregler (bortavtalad övertid, AFS 2015:4, fackens inställning, beredskap) (30 min)

     12.00-12.45 Lunch

  • Frånvaroregler: semester, föräldralön, arbetstidsförkortning, sjukledighet, permission, nationaldagen (40 min)

  • Anställnings upphörande (uppsägningstider, anställningstider osv) (40 min inkl grupparbete)

  • Vilken hjälp och stöd kan jag vänta mig från arbetsgivarorganisationen (blanketter, rådgivning, förhandlingshjälp) (30 min)

De angivna tiderna för respektive pass är cirkatider. Dagen avslutas med allmän frågestund.

Målgrupp:
Chefer, administratörer, personalhandläggare, lönehandläggare och övriga som hanterar tjänstemannaavtalet för arbetsgivarens räkning.

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs.

Kursens upplägg:
Lärarledd undervisning där utrymme ges för grupparbeten, diskussioner och frågeställningar från deltagarna.