Ordförandekonferensen 2023

I år äger ordförandekonferensen rum på Radisson Blu Arlanda Terminal Hotel den 12-13 oktober

Konferensen riktar sig till ordförande eller annan lämplig person inom lokalföreningensstyrelse, samt till Plåt & Ventföretagens styrelse, förtroendevalda revisorer, valberedningen och sammankallande i Sektionerna. 

När: 12-13 oktober

Var: Radisson Blu Arlanda Terminal Hotel