Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Hållbart företagande

Vi rustar för dagens och morgondagens marknad.

Detta är en förberedande kurs inför att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.


En ökad medvetenhet kring hållbarhet och hur vi använder naturens resurser har gjort att miljöfrågorna blivit allt viktigare. Något som innebär att alltfler företag inom byggbranschen valt att miljöcertifiera sitt företag. En certifiering som fungerar som en garanti för att företagets utförande håller vad den lovar.

Att införa ett miljöledningssystem innebär mycket arbete och som av vissa företag kan upplevas som ett hinder. Därför erbjuder vi Ditt företag möjlighet att ta fram och införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Vår målsättning att du under dessa två dagar ska få hjälp med;

  • att skriva en miljöpolicy för ditt företag,
  • att ta fram de miljöfrågor som berör ditt företag mest,
  • att ta fram rutiner som företagets anställda ska jobba efter,
  • att följa upp och kontrollera att miljöarbetet fungerar som tänkt
  • samt att utvärdera vilka förbättringar ditt företag kan göra.

Arbetet kommer att bedrivas i gruppform, där ni ges möjlighet att gemensamt utbyta tankar och idéer, det vill säga samma pedagogik och arbetsform som vid kursen ”Lönsamt företagande”.

Vår ambition är att de företag som certifierar sig och inför ett miljöledningssystem ska få följande fördelar:

  • Effektivare användning av material, transporter och avfallshantering, som ger lägre kostnader.
  • Genom personalens delaktighet i miljöarbetet bidra till ökad kunskap och engagemang.
  • Ge ökad konkurrenskraft och ett ökat förtroende hos företagets kunder som innebär att man blir kundens förstahandsval.

När de två dagarna är över kommer de företag som önskar, också erbjudas en uppföljning med stöd att ta fram ett miljöledningssystem och underliggande dokument samt support i att följa upp miljöarbetet.