Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Människan påverkas av både fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Det handlar om allt från ventilation, ljud, kemikalier och maskiner till ledarskap, organisation, arbetsinnehåll, stress och möjlighet till återhämtning.

I Arbetsgivarhandboken har vi samlat all information du som arbetsgivare kan behöva kring arbetsmiljö:

  • Arbetsmiljölag och föreskrifter
  • SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Inspektioner av Arbetsmiljöarbete
  • Arbetsanpassning
  • OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Sanktionsavgifter
  • Skyddsombud
  • Företagshälsovård

Gå till Arbetsgivarhandboken