Auktorisationen fördjupning

En auktorisation fungerar som en kvalitetsstämpel och ger trygghet till kunderna. Den skapar också förutsättningar för ett mer effektivt arbete och ett förbättrat ekonomiskt resultat. Auktorisationens fokus ligger på fördjupningsinstruktioner från AMA samt kvalitet, miljö och arbetsmiljö med fungerande projektstyrning.

Auktorisationen Trygg Plåt kommer att höja statusen i branschen. Företagen kan bevisa att de har ett kvalitetssäkrat sätt att arbeta vilket ger en större tydlighet gentemot kund. Auktorisationen kan också hjälpa företag öka sin effektivitet och lönsamhet samt bidra till att lösa utmaningarna gällande kompetensförsörjning. Auktorisationen kommer också att leda till en stolthet både inom det egna företaget men också i ett vidare perspektiv när det gäller vår bransch.

Auktorisationens uppbyggnad
Trygg Plåt bygger på en framtagen handbok med instruktioner, exempel och mallar som avser att ge en effektiv projektstyrning. Till hjälp finns också framtagna ”branschregler” som är tolkningar, förtydliganden och fördjupningar till JT-kapitlet i Hus-AMA. I auktorisationens krav ingår också en tvådagars utbildning. Första dagen gör man en genomgång av den framtagna handboken och dag två ägnas åt branschreglerna.

Auktorisering via extern part
För att ytterligare ge tyngd åt auktorisationen så kommer det att vara en extern part – INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB) - som genomför såväl auktorisationen som fortlöpande kontroll av företagen. INCERT är ackrediterade av SWEDAC.

Uppdaterat beredningsverktyg
Nu är det möjligt att välja material och framför allt så går det nu att spara ner i word-format (doc).

Detta gör att ni nu kan redigera och klippa bort onödig text samt lägga till eget material och bilder som ni vill ha med enligt vad som är upphandlat. Tidigare var det bara möjligt att spara i pdf-format.

Alla texter i beredningsverktyget anknyter till AMA18.

Kommunikation till alla led
Många byggnadsplåtslagerier har redan valt att gå den inledande kursen och flera har också hunnit genomföra auktorisationen. Plåt & Ventföretagen kommer under det kommande året sprida information till konsulter och beställarled om auktorisationen och vad den innefattar och vilka fördelar det kommer att ge.

Mer information
För mer information om datum, kostnader, omfattning och hur man anmäler sig, klicka på "Bli auktoriserad" till höger.