Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal

​En stor del av en entreprenad utgörs av installationer. Arbetsgivare och projektörer saknar ofta den kunskap som krävs för att arbetsmiljön för installatörer ska bli både säker och ergonomisk. Plåt & Ventföretagen har varit delaktig i det branschgemensamma arbetet med att ta fram en ny skrift som bidrar till att förbättra arbetsmiljön för montörer och driftpersonal.