Imkanal 2012:2 och ozonventilation

Här har vi samlat information om Imkanal 2012:2 och ozonventilation.

På webbsidan Imkanal 2012:2 finns information gällande sådant man måste tänka på vid val av imkanalinstallation för storköksanläggningar.  Sidan är tänkt att fungera som ett hjälpmedel vid nybyggnad och ombyggnad av alla typer av storkökslokaler. Den riktar sig till entreprenörer, byggherrar och restaurangägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra som vid något tillfälle i byggprocessen har funderingar om hur köksventilationen behöver vara utförd. Innehållet på webbsidan följer helt de riktlinjer som ventilationsbranschen tillsammans med myndigheter och organisationer har ställt upp i branschrekommendationen Imkanal 2012:2.

I samband med storköksventilation installeras ibland någon form av ozonrening. Då kan det vara bra att känna till denna webbsida med information gällande ozon- och UVljus-anläggningar, www.ozonventilation.se. Sidan är helt oberoende och framtagen i samarbete mellan branschen och berörda myndigheter.