Sektion Ventilation

Sektion Ventilation består av en grupp medlemmar som tillsammans med representanter från Plåt & Ventföretagen verkar för medlemsföretag som arbetar med entreprenader inom luftbehandling, ventilationsservice, kanalrensning, kanalisolering och närliggande områden.

Sektion Ventilation driver frågor som rör branschen, till exempel hur en imkanalinstallation ska utföras, ordnar branschmöten med intressanta ämnen som till exempel brand i ventilationsanläggningar, medverkar vid framtagande av utbildningsmaterial, kursinnehåll, certifiering och bevakar nyheter. Vi verkar också inom olika grupper med företag, organisationer och myndigheter för att driva viktiga branschfrågor, samt svarar på remisser som berör oss.