Vårt arbete i branschen

Plåt & Ventföretagens enhet för branschutveckling ansvarar för de frågor som berör samtliga våra branscher.

Våra branscher är byggplåt, ventilation och stål- & lättbyggnad.

Vår målsättning är att våra medlemsföretags kunder ska känna trygghet i vetskapen om att de har med seriösa yrkespersoner att göra. Våra medlemmar ges därför möjlighet till utbildning och att arbeta med moderna styrmedel för att bästa resultat ska uppnås.

Våra medlemmar får tillgång till många praktiska hjälpmedel bland annat kvalitetssäkring via vår auktoristion Trygg plåt, branschanpassade dataprogram, branschhandböcker och mycket annat.

Vi driver frågor som rör branschen, ordnar branschanpassade möten med intressanta ämnen, medverkar vid framtagande av utbildningsmaterial, kursinnehåll, certifiering och bevakar nyheter inom branschen.

Vi samverkar också inom olika grupper med företag, organisationer och myndigheter för att driva viktiga branschfrågor, samt svarar på remisser som berör oss.