Hållbarhet & miljö

Här informerar vi om de hållbarhets- och miljöprojekt som Plåt & Ventföretagen är delaktiga i.


  • Nu startar ett nordiskt projekt med syfte att minska mängden plåtavfall med hela 30 procent. Bristfällig hantering av byggavfall samt dålig kunskap om återvinning har växt fram som en stor klimatutmaning för plåtslageribranschen. ­– Vi vill bidra till...


  • Plåt & Ventföretagen stödjer Byggmaterialindustriernas digitala system och plattform för att dela produkt- och miljödata. Sedan 30 år tillbaka har byggmaterialföretagen registrerat sina produkters innehåll i branschens gemensamma Byggvarudeklaration,...