Hållbarhet & miljö

Här skriver vi om hållbarhets- och miljöprojekt som Plåt & Ventföretagen är delaktiga i.


  • Plåt & Ventföretagen stödjer Byggmaterialindustriernas digitala system och plattform för att dela produkt- och miljödata. Sedan 30 år tillbaka har byggmaterialföretagen registrerat sina produkters innehåll i branschens gemensamma Byggvarudeklaration,...