Plåt- och Ventilationsavtalet

Digital version av Plåt- och Ventilationsavtalet 2020-2023

 Klicka här för att läsa Plåt- och Ventilationsavtalet 2020-2023

plat-o-ventilationsavtalet-2020.jpg

Lönejusteringar 2020-12-01

Observera avtalets övergångsregler gällande nya yrkesgrupper.

Lägstalön 2020-12-01 enligt avtal, Grundlön för arbetstagare med yrkesbevis, yrkesgrupp 1, utges med 168,40 kronor per timme alternativt 29 302 kronor per månad. Övriga lägstalöner förändras för respektive yrkesgrupp enligt tabell i kollektivavtalet § 5 punkt 4 b) och c).

Utgående lön är en personligt eller företagsgemensamt överenskommen tidlön. Den överenskomna tidlönen (utgående lön) får inte understiga lägstalöner enligt kollektivavtalets § 5 punkt 4.

Utgående löner för yrkesarbetare enligt yrkesgrupp 1 höjs från och med 2020-12-01 med 5,60 kronor per timme, alternativt 974 kronor per månad. Övriga utgående löner höjs för respektive yrkesgrupp enligt tabell i kollektivavtalet § 5 punkt 3.

Ferielöner
Ferielöner följer numera avtalsår och framgår av § 5 punkt 4 d).

Elev som genomgått andra året med plåt- eller ventilationsinriktning på gymnasieskolans Bygg- eller VVS & fastighetsprogram - 117,10 kr/tim.
Elev som går eller genomgått första året på gymnasieskolans Bygg- eller VVS & fastighetsprogram - 101,00 kr/tim.
Övriga - 84,20 kr/tim.