Kontaktpersoner Arbetsrätt & Förhandling

Anita Hagelin

Chefsjurist, förhandlingschef & vice VD

08-762 75 97 anita.hagelin@pvforetagen.se

Biträder medlemsföretag med rådgivning, utbildning samt processer inom områdena arbetsrätt och kollektivavtal. Ansvarig för Plåt och Ventföretagens kollektivavtals-förhandlingar. Anita är även vice VD och chefsjurist.

Hans Eriksson

Biträdande förhandlingschef

08-762 75 96 hans.eriksson@pvforetagen.se

Ansvarsområden avtal, arbetsmiljö & utbildning. Bistår medlemmar med rådgivning inom kollektivavtalen, arbetsrätt, ackordsprislistan, byggnadsplåt, taksäkerhet, byggplåttekniska frågor och lönestatistik.

Karin Wiberg Stålbröst

Förbundsjurist

08-762 75 98 karin.stalbrost@pvforetagen.se

Bistår medlemsföretag med juridisk rådgivning inom arbetsrätt.