Rådgivning

Vi hjälper er medlemmar med frågor rörande arbetsrätt och förhandling.

Vår uppgift är att hjälpa och företräda medlemsföretagen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare genom att informera, stödja och inspirera till att driva processen för moderna medarbetarrelationer och löneformer inom företagen.

En viktig uppgift är också att genomföra lokala och centrala förhandlingar med de fackliga motparterna om löner och allmänna anställningsvillkor.

Här till höger hittar du våra processvillkor gällande biträde vid arbetsrättsliga ärenden.

Kontaktpersoner

Våra kunniga företagsrådgivare nås alla vardagar på 08-762 74 44.

Du kan även kontakta våra jurister:
Anita Hagelin, chefsjurist, förhandlingschef och vice VD
08-762 75 97
anita.hagelin@pvforetagen.se

Karin Wiberg Stålbröst, biträdande förhandlingschef och förbundsjurist
08-762 75 98
karin.stalbrost@pvforetagen.se

Hans Eriksson, biträdande förhandlingschef
08-762 75 96
hans.eriksson@pvforetagen.se