Ansökan om statligt stöd för korttidsarbete

Det går inte längre att ansöka om korttidsstöd.

Sista dag att söka stöd till korttidsarbete för perioden juli–september var 30 november 2021. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida