Att tänka på i tider av ekonomisk nedgång

I anledning av anstånd med inbetalning av skatteskulder och en eventuellt stundande ekonomisk nedgång är det viktigt att tänka på följande:

  • Även om anstånd med skatteinbetalning ges så måste skatteskulden betalas i framtiden. En företrädare för ett aktiebolag kan enligt skattebetalningslagen bli personligt betalningsansvarig för ett aktiebolags skatteskulder, oavsett om tidpunkten för skatteskuldens betalnings skjuts på framtiden.
  • Om anstånd ges med betalning av en skatteskuld är det viktigt att skulden bokförs korrekt. Det är därför viktigt att du och din redovisningsexpert stämmer av bokföringstekniska frågor löpande.
  • Som företagare är du skyldig att löpande ha kontroll över verksamhetens ekonomi. Drivs din verksamhet i ett aktiebolag och finns det skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet så måste en kontrollbalansräkning upprättas som granskas av bolagets revisor. Drivs bolagets verksamhet vidare utan en kontrollbalansräkning kan du som ställföreträdare bli personligen betalningsansvarig för alla typer av skulder som uppkommer i verksamheten. Frågor om kontrollbalansräkning kan din revisor eller redovisningsexpert svara på.

På Verksamt.se kan du läsa mer om anstånd, uppsägning med mera. Klicka här för att komma dit.

Kontakta gärna våra företagsrådgivare om du har några frågor om detta på 08-762 74 44.