Rådgivning

Som medlem i Plåt & Ventföretagen får du råd och stöd kring entreprenadrättsliga frågor.

Kontakta Plåt & Ventföretagens jurister för rådgivning på telefon
08-762 75 85.

Rådgivning ges enligt Plåt & Ventföretagens vid var tid gällande policy. Policyn hittar du här till höger.