Rådgivning

Som medlem i Plåt & Ventföretagen får du råd och stöd kring entreprenadrättsliga frågor.

Kontakta Plåt & Ventföretagens entreprenadjurist Ann-Sofie Sickling eller företagsrådgivare för rådgivning. 

Ann-Sofie Sickling, entreprenadjurist
Telefon: 08-762 75 99
E-post: ann-sofie.sickling@pvforetagen.se

Företagsrådgivarna nås på 08-762 74 44.

Rådgivning ges enligt Plåt & Ventföretagens vid var tid gällande policy. Policyn hittar du här till höger.