Förbundsstyrelsen

Jörgen Rasmusson

Leif Petterson

Patrik Rydberg

Annika Olesen

Daniel Larsson

Peter Andersson

Stefan Gardell

Niclas Ohlsson