Förtroenderevisorer

Hans Johansson

Förtroenderevisor

hansj.ccplat@telia.com

CC Plåt & Tak

Johan Kleist

Förtroenderevisor

johan.kleist@elfvins.se

G H Elfvins Plåtslageri Eftr AB

Malin Gustafsson

Förtroenderevisor, suppleant

malin.gustafsson@gvab.se

Grubbe Ventilation AB