Valberedningen

Stefan Wiklund

Åke Nordh

Patrik Källander

Kenneth Ödfjäll

Roger Hallingström

Bengt Modig

Christer Nilsson