Valberedningen

Stefan Wiklund

Representant region 1

stefan.wiklund@blecketab.se

Vakant

Representant region 2

Patrik Källander

Representant region 3

​​​​​​​patrik@plat-lars.se

Kenneth Ödfjäll

Representant region 4

info@odfjallsplatslageri.se

Roger Hallingström

Representant region 5

roger@sveha.com

Bengt Modig

Representant region 6

ib-villaplat@telia.com

Christer Nilsson

Representant region 7

christer.nilsson@eobplat.se