Brandskydd

 • Presto

  För att skapa trygghet i en verksamhet räcker det tyvärr inte med en brandsläckare. För att skapa en säker miljö och möta de krav som finns krävs kunskap, utrustning, installation, service och relevant utbildning. I augusti 2022 startade Plåt & Ventföretagen ett samarbete med Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet, Presto.

  De flesta organisationer och företag behöver experthjälp med sitt brandskydd, och allt fler vill köpa hela hjälpen från en enda leverantör. Genom att erbjuda helhetslösningar för skydd mot brand och olycka hjälper Presto både stora och små organisatorer att skapa trygghet i sin verksamhet. Det handlar både om att skydda sig mot brand och olycka – och om att veta att man följer gällande riktlinjer.

  Hjälp med lagstadgat SBA - och vad innebär det?
  Företagare har enligt lag ett ansvar att bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA). SBA innebär att ta ansvar för brandskydd i den egna organisationen och metodiskt gå igenom behoven av brandskydd för att säkerställa att alla i organisationen har rätt kunskap och tillgång till nödvändigt material. Presto hjälper er med att säkerställa att ni har ett komplett brandskydd.

  PreVison - förenklar ert brandskyddsarbete
  PreVision är ett komplett digitalt verktyg för systematiskt brandskyddsarbete, samlat på ett och samma ställe. Verktyget underlättar egenkontroller av ert brandskyddsarbete och ger en översikt på rådande status och påminnelser vid kontroller och avvikelser. PreVison finns på flera språk, är enkelt, snabbt och överskådligt och nås både via app och webbläsare.

  Ett års kostnadsfri användning av PreVison
  Presto erbjuder nu Plåt & Ventföretagens medlemmar ett års kostnadsfri användning av PreVision. PreVision är Prestos digitala verktyg för systematiskt brandskyddsarbete. Erbjudandet gäller ett 12-månaders abonnemang (värde ca 4500 kr/år) och gäller endast nya kunder.

  Kontakt:
  Kontakta Presto för hjälp kring systematiskt brandskydd (SBA) och PreVision
  Telefon: 010-45 20 030
  E-post: prevision@presto.se
  Hemsida: presto.se