Brandskydd

  • Presto

    För att skapa trygghet i en verksamhet räcker det tyvärr inte med en brandsläckare. För att skapa en säker miljö och möta de krav som finns krävs kunskap, utrustning, installation, service och relevant utbildning. I augusti 2022 startade Plåt & Ventföretagen ett samarbete med Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet, Presto.

    De flesta organisationer och företag behöver experthjälp med sitt brandskydd, och allt fler vill köpa hela hjälpen från en enda leverantör. Genom att erbjuda helhetslösningar för skydd mot brand och olycka hjälper Presto både stora och små organisatorer att skapa trygghet i sin verksamhet. Det handlar både om att skydda sig mot brand och olycka – och om att veta att man följer gällande riktlinjer.