Svensk Livräddning

Plåt & Ventföretagen har ett avtal med Svensk Livräddning som innefattar hjärtstartare, hjärt-lungräddningsutbildning samt förbandsmaterial. Avtalet innebär att medlemsföretagen erhåller rabatter på dessa produkter.

Priser finns i pdf-filen här till höger.

Kontakt
E-post: info@svenskliv.se
Hemsida: www.svenskliv.se