Smart DNA

Inbrott och stölder fortsätter öka inom hela byggbranschen. Vi tar krafttag och genom ett erbjudande till dig som medlem så kan stöldskyddsmärkning minska skaderisken upp till 80%!

Smart DNA är biologiskt framställt som enkelt och osynligt appliceras på verktyg och värdesaker. När föremålen är märkta och du har skyltat så minskar risken för stöld/inbrott markant då tjuvarna skyr märkta saker. Varje produkt har en unik kod vilket gör att polisen enkelt spårar stulet gods till rätt ägare.

Viktigt är att sätta upp dekaler och skyltar som informerar, vilket ger god förebyggande effekt. Om man trots det råkar ut för stöld har polisen med hjälp sin internationella databas möjligheter att fastställa ägandet redan på plats eller genom labb-test vid tillslag hos hälare eller andra kriminella grupper.

Många skador är oförutsägbara men stölder och inbrott går enkelt att förebygga. Det är billigare och mer tidseffektivt istället för att lida skada i form av onödiga avbrott med extra kostnader.

Kontakta Säkra Stenstaden som hjälper dig med frågor och beställning!

Kontakt
Säkra Stenstaden AB
Telefon: 060-61 25 30
E-post: stenstaden@sakra.se
Hemsida: www.smartdna.se