Telefonsupport med plåtkonsult

Plåt & Ventföretagen erbjuder sina medlemmar telefonsupport med plåtkonsulten Stefan Lardner på Roslagens Plåtkonsult.

Telefonsupporten är kostnadsfri för medlemsföretagen för samtal på max 1 timme per enskilt fall. Resterande del faktureras aktuellt medlemsföretag. 

Stefan Lardner nås på: 0708-12 13 12.