PV Kalkyl Webbplåt

PV Kalkyl Webbplåt är en enklare webbaserad version av PV Kalkyl Byggplåt.

Med vårt webbaserade kalkylprogram för byggplåt:

  • Räknar du rätt och snabbt.
  • Minskar du felmarginalerna och materialspillet.
  • Ser du effekten av en prisreducering.
  • Ökar du din vinst.

Kalkylprogrammet för byggplåt är uppbyggt på branschens ackordsprislista och innehåller samtliga förekommande arbetsmoment och material även materialspill och falstillägg ligger med i beräkningarna.