Ledningssystem

Ledningssystemet FR2000-standarden har sedan 1990-talet hjälpt svenska företag att skapa ordning och reda i verksamheten.

FR2000 är ett ledningssystem som verkligen fungerar. Framför allt i små och medelstora företag. Verksamheten blir effektivare, och ni kommer att kunna ta hand om fler kunder. Med en certifiering enligt FR2000:2017 kan ditt företag konkurrera på lika villkor. Du ger dina kunder trygghet och du behöver aldrig tacka nej till en affär bara för att det krävs ett certifikat. Det som krävs av dig är att du tydligt beskriver hur ni arbetar och låter FR2000 göra en revision. Gå in på www.fr2000.se och läs mer om fördelarna med att vara certifierad.

För rådgivning inom FR2000, kontakta Patrik Calén på Plåt & Ventföretagen på: patrik.calen@pvforetagen.se.

Mer information om FR2000 finns på systemet hemsida.