Teknikhandboken

Byggnadsplåt, material och utförande i Teknikhandboken.

Vill du veta mer om hur plåt kan används i byggtekniska sammanhang är du välkommen att fördjupa dig i vår digitala teknikhandbok där du hittar beskrivningar för utföranden av olika plåtmaterial.

Syftet med handboken är att från olika perspektiv visa plåtens möjligheter ur arkitektonisk och teknisk synvinkel och handboken vänder sig i första hand till arkitekter, konsulter, fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Förutom att Teknikhandboken är ett utmärkt utbildningsmaterial fungerar den också som ett lämpligt referensmaterial i diskussioner mellan entreprenörer och beställare.

Teknikhandboken är uppbyggd av 13 delar där varje specialområde har författats av experter inom sina respektive områden.

Det är gratis att ta del av materialet i Teknikhandboken.