Ansök om stipendium hos Lindabfonderna

Lindabfonderna består av två fonder som förvaltas av två stiftelser med representanter från Lindab, Plåt & Ventföretagen och Svenska Byggnadsarbetare-förbundet (Byggnads). Varje år delar vi ut cirka 20 000 – 40 000 kronor per fond.

Lindabfonden riktar sig till företag eller privatpersoner. Fondens uppgift är att främja utveckling gällande produkter, material och tekniker inom plåtslageri, ventilation och lättbyggnadsteknik.

Lindabs stipendiefond riktar sig enbart till privatpersoner. Fondens uppgift är att stimulera intresset för utbildning inom branschen liksom att höja kvaliteten på utbildningen.

Vem får söka?
Alla som presenterar en idé med koppling till plåtslageri, ventilation eller lättbyggnad och som på något sätt gynnar branschen, kan söka stipendier ur fonderna. Det kan handla om produktnyheter, förslag på utveckling av material och tekniker eller andra typer av innovationer likaväl som en studieresa eller vidareutbildning.

Du kan också tipsa om någon annan som du tycker är värd ett stipendium. Vi belönar gärna skickliga lärlingar eller personer som har gjort förtjänstfulla insatser för yrkesutbildning inom plåtslageri, ventilation eller lättbyggnad.