2022-10-24

Ändrad licenstid för Skotta säkert

Från november 2022 har vi tagit bort kravet på att licensen ska förnyas efter fem år. Beslutet togs den 25 oktober av Plåt & Ventföretagens förbundsstyrelse.