Nyhetsarkiv

Här hittar du artiklar med viktig medlemsinformation


 • Från och med den 1 januari 2022 höjs det så kallade taket inom sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp. De förmåner som omfattas av det höjda ”taket” är sjukpenning, inklusive förebyggande sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning,...


 • Två gymnasieelever har just testkört den nya utbildningen och de nybyggda montörsplatserna på PVF Teknikcentrum i Katrineholm. Förhoppningen är att ventilationsbranschen inom kort ska tillföras många välutbildade ventilationsmontörer.


 • Onsdagen den 19 januari samlar Avtalat beslutsfattare och kunder inom kollektivavtalen på den privata arbetsmarknaden för att diskutera hur pandemin påverkade systemet, hur framtiden ser ut och vad Afa Försäkring, AMF och Alecta gör med de cirka 2 000...


 • På grund av en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning presenterade regeringen den 8 december en ny åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder mot spridningen av covid-19. Regeringen vill även återinföra flera stöd och ersättningar...


 • Planerar du att lägga ut semester, arbetstidsförkortning eller helt enkelt stänga firman vid jul, nyår och trettonhelgen? Eller är det dina anställda som vill vara lediga i mellandagarna? Här kommer lite råd kring hur ledighet kan läggas ut under mellandagarna.


 • Nu har vi bytt kurssystem för webbutbildningen Skotta säkert. Det innebär att kursdeltagaren kommer få tillgång till kursen så fort beställningen är lagd på förbundets hemsida. Från och med den 16 november beställer du Skotta säkert på sidan Kurser &...


 • Tidigare i veckan kom Svenskt Näringsliv och LO överens om att rekommendera sina beslutande organ att godkänna LAS-överenskommelsen och ansluta sig till det nya huvudavtalet. Sedan tidigare hade motsvarande överenskommelse tecknats med...


 • Företag med fler än 50 anställda måste inrätta en speciell visselblåsarfunktion enligt en ny lag. Den innebär också att anställda kan rapportera missförhållanden till myndigheter utan att först ha tagit upp dem internt. Risken för att...


 • Söndagen den 31 oktober skrev Plåt & Ventföretagen tillsammans med andra branschorganisationer i Dagens industri om cementkrisen. Idag söndag löper Cementas brytningstillstånd på Gotland ut. Det riskerar att slå hårt mot flera olika branscher – och...


 • Nu är det hög tid att skicka in nomineringar till Årets plåtslagare 2022. Nedan hittar du ett nomineringsformulär där fyller du i information om personen du vill nominera. Det ifyllda formuläret mejlar du sedan till Thord Blomquist, ordförande i...


 • För andra året i rad arrangeras Forum för sund konkurrens och schyssta byggen onsdagen den 20 oktober . Vid årets forum får du ta del av inspirerande exempel och intressanta föreläsare – allt med fokus på att uppnå sund konkurrens och schyssta...


 • Som del i pensionsöverenskommelsen 2020 låg en återbetalning av överskottsmedel ur Afa sjukförsäkring. Medlemsföretagen fick därför i början av oktober ett brev från Fora om de kommer att få en återbetalning. Fora har även viss information på sin...


 • Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken och i grundvattnet. Markradon är den vanligaste källan till radon i inomhusluft och också den som kan ge högst radonhalt. Radon finns även i byggnadsmaterialet blåbetong som producerades fram...


 • På kongressen i juni visades den här filmen där styrelseledamöterna berättar om året som varit. Röster från förbundsstyrelsen


 • Allt fler amerikanska företag vill få sina medarbetare att vaccinera sig, antingen genom att sporra med löften om belöning eller kräva vaccination för att få jobba på plats. Google har till exempel infört en strängare coronapolicy där alla som vill...


 • För några veckor sedan nekade Mark- och miljööverdomstolen fortsatt kalkbrytning på Gotland och upphävde därmed tidigare tillstånd som gällde brytning i tjugo år framåt. Om inte Högsta domstolen tar upp ärendet för ny prövning upphör tillståndet 31...


 • I Plåt- och Ventilationsavtalet har det smugit in fel sluttid för lärlingar inom ventilationsmontage. I tabellerna 4c och 4d, på sidorna 41 och 43, ska rätt sluttid vara 5 800-6 700 timmar. I det tryckta avtalet står det 6 800-7 700 timmar. Vi beklagar...


 • Fråga: När annandagpingst togs bort och nationaldagen blev helgdag, så får kollektivet 8 timmar ledigt om nationaldagen infaller på en helgdag. Är det något som har ändrats eller gäller det fortfarande? Om det har ändrats, när gjordes det? Svar:...


 • Arbetsmiljöverket har publicerat information om smittspridning och ventilation. De skriver bland annat att om flera personer vistas i en liten lokal ökar risken för smittspridning. Arbetsgivaren måste därför göra en riskbedömning av hela arbetsplatsen....


 • På kort tid har materialpriser ökat kraftigt och många leverantörer har också aviserat om framtida prisökningar. Nedan följer råd hur prisökningar kan hanteras genom entreprenadavtalet. Avtala om Entreprenadindex Entreprenadindex fastställs av Statiska...


 • Vi vill passa på att påminna om tillämpningen av löneavtalet med Ledarna. Enligt avtalet med Ledarna ska en årlig löneprocess genomföras mellan enskild medlem i Ledarna och dennes chef. Lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare utifrån...


 • Jag har en arbetstagare som varit frånvarande i slutet av löneperioden. Till följd av detta har jag betalat ut för mycket i lön. Kan jag justera på nästa lön?


 • Mindre seriösa juristbyråer har blivit ett vanligare inslag när tvister ska lösas mellan oorganiserade arbetstagare och arbetsgivare. Detta är ett problem för företagen då de kan ställas inför grundlösa anklagelser samt riskerar både utdragna och dyra...


 • Regeringen har den 22 april 2021 beslutat att förlänga tidigare beslutade åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av coronaviruset. Regeringen har även meddelat att man avser att förlänga dessa åtgärder ytterligare till dess att...


 • Ventilationsmontörer med lång erfarenhet kan nu få ett yrkesbevis utan att göra yrkesexamen, och utan att åka till PVF Teknikcentrum i Katrineholm. Det som krävs är att man har varit verksam i branschen i minst fem år som ventilationsmontör. Man...


 • Från och med den 1 mars 2021 gäller följande för tjänstemän anställda i Plåt & Ventföretagens medlemsföretag: För tjänsteman som uppnått 68 års ålder eller anställs i företaget efter det att gällande ordinarie pensionsålder uppnåtts enligt ITP planen...


 • Byggbranschens webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning Safe Construction Training är hela branschens introduktions­utbildning inom säkerhets­området. Från 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för alla som ska arbeta på byggen som drivs av...


 • Byggnads har lanserat en tjänst, Kollektivavtalskollen, som gör det lättare att hitta seriösa plåtslagerier, ventilationsföretag och byggbolag. Med hjälp av Kollektivavtalskollen kan vem som helst snabbt och enkelt kontrollera om ett företag har...


 • Nu startas det nya bolaget Avtalat av Svenskt Näringsliv, LO och PTK – med målet att göra försäkringarna enklare för både dig och dina anställda.


 • Från och med den 1 januari 2021 kan du via AFA Försäkring ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning du går hos Byggbranschens Utbildningscenter. Totalt finns 75 miljoner kronor att ansöka om och stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden.


 • Med anledning av det snökaos som råder i stora delar av landet och den påverkan det får på transporter, leveranser och möjlighet att förflytta sig aktualiseras frågeställningen om den arbetsrättsliga konsekvensen av att anställda inte kan ta sig till...


 • I början av januari skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät om det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Genom att fylla i enkäten har du möjlighet att vara med att påverka förutsättningarna i din kommun. Det är viktigt att de synpunkter som...


 • Idag skriver vi i Nya Wermlands-tidningen om vikten av ett återställt och utökat rot-avdrag. Nedan hittar du ett utdrag ur artikeln. Här hittar du hela debattartikeln. Därför behöver Sverige ett utökat Rot-avdrag som även gäller för...


 • Medlemsföretag varnar nu för Stockholms Elbolag som är en oseriös aktör. Svensk Handel har företaget på sin varningslista och skriver så här om det: Stockholms Elbolag ringer upp och erbjuder billigare el och samfakturering för att göra det lättare för...


 • På grund av den accelererande smittspridningen av COVID-19, som har resulterat i nya skärpta rekommendationer från regionerna Uppsala, Stockholm, Västra Götaland, Östergötland och Skåne, har Plåt & Ventföretagen tagit beslut om att ställa in alla...


 • Organisationen WorldSkills Europe och värdlandet Österrike har efter noga övervägande beslutat att inte genomföra Yrkes-EM 2020 i januari. Utvecklingen i Europa med ökade smittotal gör att värdlandet inte ser det som möjligt att genomföra tävlingen....


 • Svenskt Näringsliv har beslutat att skjuta upp faktureringen av medlemsfakturorna för andra halvåret för 2020. Information från Svenskt Näringsliv: Hej Svenskt Näringslivs stämma beslutade den 9 oktober om en nedsättning av medlemsavgiften med 25...


 • Hadi Barbari från Uppsala tog hem SM-guldet under dagens final för unga plåtslagare i Katrineholm. Det var mycket jämnt i toppen, men Hadi Barbari var snabbast och lyckades få till bäst helhetsintryck. Tävlingsuppgiften bestod av flera olika delar. Dag...


 • Konferensen Forum för Sund konferens och Schyssta byggen blir årets digitala event där du kan ta del av inspirerande exempel, spännande föreläsare, resultat och hinder, nya arbetssätt – allt för att uppnå sund konkurrens och schyssta byggen. Med...


 • Planeringen inför Yrkes-EM i Graz pågår för fullt och i och med detta också åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset. Värdlandet Österrike tar coronaviruset och dess spridning på största allvar och planerar ett stort antal...


 • Redan vid projekteringen ska byggherrar, arkitekter och projektörer ta hänsyn till arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen. Från årsskiftet 2020/2021 gäller nya regler för hur arbetsplatser ska utformas. Bland annat skärps reglerna om tillgänglighet...


 • I augusti höll Plåt & Ventföretagens branschchef Annika Brännmark en uppskattad föreläsning om ozon i ventilation. Föreläsningen tar upp frågor som: Ozon i ventilationsanläggningar, vad funkar och vad funkar inte? Vad måste man tänka på vid...


 • Den 30 juli började nya regler gälla som ger utländsk arbetskraft i Sverige fler rättigheter. Reglerna gör att facket från och med nu kan vidta stridsåtgärder för att utländska arbetstagare som är utsända till Sverige ska få samma lön som gäller enligt...


 • Den 2 september delas priset för Årets plåtslagare ut. Prisutdelningen sker på golfanläggningen i Omberg i samband med Plåt & Ventföretagens golftävling. På grund av coronapandemin kunde inte priset för Årets plåtslagare delas ut under kongressen. Läs...


 • Plåt & Ventföretagen stödjer Byggmaterialindustriernas digitala system och plattform för att dela produkt- och miljödata. Sedan 30 år tillbaka har byggmaterialföretagen registrerat sina produkters innehåll i branschens gemensamma Byggvarudeklaration,...


 • Den 25 juni genomför vi den digitala informationsträffen Plåt & Ventföretagen Live med tema corona. Anita Hagelin, chefsjurist, berättar om arbetsrättsliga frågor kopplade till corona. Johan Lindström, VD, ger en sammanfattning av svaren från den...


 • Plåt & Ventföretagens medlemsföretag har på senare tid tagit emot ett antal förhandlingsframställningar med tillhörande skadeståndsanspråk från Byggnads rörande brott mot bestämmelserna om: Arbetsplatsanmälan vid tillfälliga arbeten över 200 timmar...


 • Chalmersfastigheter ska bygga ett nytt besökscentrum för Onsala Rymdobservatorium. Det speciella med bygget är att både tak och ytterväggar ska kläs med återbrukad plåt. Tanken är att även ventilationsanläggningen ska vara återbrukad. Den nya byggnaden...


 • Nationaldagen Fråga: Jag hittar inget i Plåt- och Ventilationsavtalet om rätt till kompensationsledigt när Nationaldagen nu infaller på en lördag. Vad gäller? Svar: Att det inte nämns något om Nationaldagen i Plåt- och ventilationsavtalet är inget...


 • Ska semestern ske när medarbetaren önskar, eller när arbetsgivaren vill? Får man som chef ändra redan bestämd semester? Och riskerar jag mina medarbetares hälsa om jag skjuter på deras semester? Vi reder ut både arbetsrätt och psykologi. Trots att...


 • För att underlätta för våra medlemsföretag har Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna beslutat att skjuta upp faktureringen av medlemsavgifterna för årets första halvår från den 1 april 2020 till den 1 juni 2020. Det är möjligt att ta upp...


 • På Blocket florerar just nu bedragare som påstår sig sälja begagnade plåtbehandlingsmaskiner. Den som nappar blir av med sina pengar och står utan de utlovade maskinerna. Läs hela artikeln på Plåt & Vent Magasinets hemsida


 • Plåt & Ventföretagen och Sveriges Byggnadsarbetare (Byggnads) är överens om villkoren rörande kollektivavtal för korttidsarbete på Plåt- och Ventilationsavtalets avtalsområde. Överenskommelsen hittas via länk till höger.


 • Torsdagen den 19 mars 2020 träffade Plåt & Ventföretagen kollektivavtal om korttidsarbete med Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna. Uppgörelserna avser tjänstemannaavtalet och kan läsas i sin helhet i kolumen till höger. För att komma i fråga för...


 • I anledning av anstånd med inbetalning av skatteskulder och en eventuellt stundande ekonomisk nedgång är det viktigt att tänka på följande: Även om anstånd med skatteinbetalning ges så måste skatteskulden betalas i framtiden. En företrädare för ett...


 • REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) har sammanställt information om sådant man bör tänka på gällande drift och service av ventilationsanläggningar i samband med coronaviruset. Läs mer här på REHVA:s...


 • Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Utöver den tidigare presenterade...


 • Anmäl hinder Om AB 04, ABT 06, AB-U 07 eller ABT-U 07 är avtalsinnehåll så har entreprenören rätt till förlängning av kontraktstiden och jämkning av tidplanen, bland annat vid epidemi eller myndighetsbeslut som medför begränsning av arbetskraft. Det...


 • Det finns inget skydd för ekonomisk förlust i någon svensk eller internationell försäkring på grund av virusutbrott. Det är nu upp till samhället att göra stödåtgärder till de branscher som drabbas hårdast. Läs mer längre nedan kring vad som gäller vid...


 • Regeringen har den 11 mars tagit beslut om att karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på...


 • Enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter en ångerrätt och under 2020 skärps lagen ytterligare. Lämnas inte korrekt dokumentation till en privatperson kan personen efter att entreprenaden är färdig ångra avtalet och då...


 • Coronaviruset sprids just nu över världen och flera europeiska länder är drabbade. Plåt & Ventföretagens chefsjurist Anita Hagelin har listat ett antal saker som kan vara bra att känna till för dig som arbetsgivare. Sist i artikeln listas också viktiga...


 • Löneavtalen som Plåt & Ventföretagen har med såväl Ledarna som Sveriges Ingenjörer är så kallade processlöneavtal. De bygger på att lönen revideras årligen efter samtal mellan medarbetaren och chefen. Om man inte kommit överens om annat lokalt på...


 • Enligt distansavtalslagen har konsumenter en ångerrätt och inom kort skärps lagen ytterligare. Lämnas inte korrekt information till en privatperson kan personen efter att entreprenaden är färdig ångra avtalet och då tvingas entreprenören betala...


 • Arbetsdomstolen anser i en principiellt viktig dom att målarnas restid från hemmet till arbetsplatsen där målningen utförs inte utgör arbetstid. AD beaktar skillnaden mot EU-avgörandet i Tyco-målet där regionkontoren hade lagts ner. AD passar på att...


 • ​ Idag har Plåt & Ventföretagen växlat yrkanden gällande Tjänstemannaavtalet med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Målet är att fortsätta skapa enklare och tydligare kollektivavtal som förbättrar medlemsföretagens konkurrenskraft,...


 • I dag, den 12 februari, har Plåt & Ventföretagen växlat yrkanden med fackförbundet Byggnads. Förhandlingarna gäller det nya Plåt- och Ventilationsavtalet, som ska vara på plats den 1 maj 2020. Avtalet omfattar cirka 900 medlemsföretag inom plåt- och...


 • Idag skriver vi i Aftonbladet om att höghus i trä medför problem som sällan diskuteras. "Även om lågkonjunkturen står för dörren går byggbranschen fortfarande på högvarv. Vad som inte är lika glädjande är att många av de nya byggnader som i dag uppförs...


 • Nu kan vi stolt presentera vår film om medlemsnytta! I filmen berättar medlemmarna Emelie Stål, vd Björn Persson Plåtslageri, och Håkan "Lillis" Sidén, vd P&V Ventilation, om varför de är medlemmar och vad nyttan med medlemskapet är. Titta gärna på...


 • Under 2019 har vi på förbundet arbetat mycket med att utveckla vårt kursutbud. Vi vill ge fler medlemmar möjlighet att upptäcka våra kurser och efter beslut i styrelsen genomför vi en satsning som innebär att alla kurser som anordnas i förbundets regi...


 • Intresset för Plåt & Ventföretagens auktorisation för byggnadsplåtslagerier har ökat det senaste året, främst från beställarledets sida. Nu får auktorisationen ett namn: Trygg plåt.


 • Vi är glada att få introducera en förbättrad sökfunktion på hemsidan. Det nya söket innehåller bland annat följande nyheter: Resultatet presenteras två kategorier "sidor" och "dokument" Sökordet fetmarkeras i sökresultatet för att lättare se i vilket...


 • Från och med den 1 januari 2020 ändras vissa bestämmelser i lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS. Den så kallade LAS-åldern (åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning) höjs till 68 år istället för 67 år. Den tidsbegränsade...


 • Plåt & Ventföretagens vd Johan Lindström har vid en ceremoni i Montreux i dag valts till ordförande för GCP Europe. En branschorganisation som förbundet är medlemmar i och som driver frågor kring installations- och byggnadsteknik på en europeisk nivå....


 • Vi får ibland frågor om vad som gäller när anställda kommer med parkeringsböter för firmabilen. – Det kan vara en känslig situation och ofta tycker medarbetaren att det är arbetsgivaren som ska betala böterna eftersom det har uppstått under arbetstid....


 • Stålbyggnadsinstitutet har tagit fram en handbok som behandlar de nya standarderna SS-EN 1090-4 (Utförande av stål- och aluminium-konstruktioner – Del 4, Tekniska krav för kallformade tunnplåtskonstruktioner av stål för tak, golv och väggar) och...


 • Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagen samlar sina respektive medlemsföretag med entreprenadverksamhet inom ventilation i ett nytt samarbete. Målet är att skapa ett starkare och mer samlat stöd inom arbetsgivar- och branschfrågor. Både...


 • Nedan har vi samlat tankar och trender från Almedalen 2019. Rekrytering Seminarier om vår och närliggande branschers omfattande rekryteringsbehov är fortfarande aktuella. Hur kan vi förmå fler att välja våra utbildningar och yrken, och förändra de...


 • Kongressen är Plåt & Ventföretagens högsta beslutande organ. Vi skulle lika gärna kunna kalla det förbundets årsmöte. Alla föreningar har ju årsmöten där man väljer styrelse för den kommande perioden och där man också granskar den avgående styrelsens...


 • Förbundsgolfen – unik chans att träffa branschfolk Den 5 september är det dags igen för Plåt & Ventföretagens årliga golftävling. Ett populärt evenemang som i år firar 30-årsjubileum och där medlemmar och leverantörer möts för att spela, knyta...


 • Plåt & Ventföretagen har de senaste åren genomfört en undersökning riktat mot medlemmarna. Detta görs för att stämma av vad medlemmarna anser om förbundets olika förmåner, arrangemang, projekt med mera. - Det mest intressanta med årets undersökning var...


 • Incert är kontrollorganet som genomför auktorisationen och fortlöpande kontroll av alla auktoriserade företag. De har nu meddelat att de ska påbörja kontroll av er företag så håll utkik efter mejl eller brev från Incert. Det är viktigt att du svarar på...


 • Är du en av de hundratusentals svenskar som löptränar eller promenerar dig i form? Du kanske till och med brukar anmäla dig till Göteborgsvarvet, Tjejmilen, Vårruset, Tjurruset eller kanske till och med ett mataronlopp? I så fall har vi glädjande...


 • Från och med 1 april i år träder en ny lag i kraft som innebär att det blir det obligatoriskt med e-faktura när entreprenörer fakturerar beställare inom offentlig sektor. Lagen gäller upphandlingar som påbörjas från och med den 1 april. Offentliga...


 • I februari tecknade Plåt & Ventföretagen avtal med Abax. Företaget är med sina 240 000 användare Nordens ledande leverantör av elektronisk körjournal. Abax elektroniska körjournal uppfyller Skatteverkets krav på dokumentation samtidigt som den...


 • Svenskt Näringsliv och LO har ingått avtal om förändringar i avtalet om omställningsförsäkring för arbetare. Vidare har Svenskt Näringsliv och PTK ingått avtal om förändringar i omställningsavtalet för tjänstemän. Avtalen innebär för 2019 bl.a. att för...


 • Kravet på att göra en anmälan till Försäkringskassan första dagen då barnet är sjukt tas bort den 1 januari 2019. Förälder som stannar hemma från arbetet för att ta hand om ett sjukt barn ska ansöka om tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan...


 • Nu har parterna på tjänstemannasidan kommit överens om en avtalstext om karensavdraget. Texten tillsammans med räkneexempel finns att läsa via länken nedan. Karensavdraget börjar gälla från 1 januari 2019 och ersätter karensdagen. Läs mer här


 • Skatteverket har efter påtryckningar från Svenskt Näringsliv kommit till slutsatsen att kostnaden för ett förstadagsintyg är en förmån som ryms inom skattefri förebyggande hälso- och sjukvård eller rehabilitering. Om arbetsgivaren betalar den...


 • Från och med den 1 januari gäller reglerna om att alla arbetsgivare, även de med färre än 15 anställda, ska sända in uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Uppgiftslämnandet på individnivå till Skatteverket om utbetalda ersättningar för...


 • Från årsskiftet börjar en ny lag gälla som reglerar ansvaret för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen. Om beställaren och huvudentreprenören har ingått avtal efter 31 december 2018 så gäller lagen för entreprenadkedjan. Om du mottar...


 • Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler om karens i sjuklönelagen. Reglerna innebär att begreppet karensdag helt försvinner från lagstiftningen och karensdagen ersätts med karensavdrag. Beräkningssättet vid sjukfrånvaro kommer därmed att...


 • Inom avtalsområdena Plåt- och Ventilationsavtalet och Teknikinstallationsavtalet (VVS & Kyl) finns sedan tidigare en överenskommelse med Byggnads gällande lönegranskning (Lösen). Överenskommelsen syftar till att ge Byggnads en möjlighet att granska de...


 • "Arbetsrätten räcker inte för att råda bot på de problem som Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter orsakar, och arbetstagarens skyldigheter i arbetsmiljölagen har helt glömts bort. Idag straffas företag som gjort allt rätt men där medarbetare av...


 • Nu lanserar Plåt & Ventföretagen en webbkurs inom mätteknik och injustering. Kursen riktar sig till den som vill bli en kunnig injusterare. Man kan gå in och ut ur kursen när man vill och läsa de olika avsnitten i den ordning man vill. Kursinnehållet...


 • Från och med den 20 oktober är det möjligt att beställa de nya ID06-korten. En förutsättning är att företaget först anslutit sig till det nya ID06-systemet. Till dags datum har över 4 000 företag anslutit sig till ID06 via någon av ID06 ackrediterade...


 • Nu lanserar förbundet en webbutbildning för Skotta säkert. Utbildningen består av en kurs och ett licensprov. Genom att gå webbutbildningen blir kursdeltagaren licenserad takskottare. I webbutiken, här på Plåt & Ventföretagens hemsida, kan du beställa...


 • Medlemmarna Emelie Ståhl och Mathias Mattsson är först ut att leda förbundets nya podcast, Plåt & VentPodden. Tanken är att, precis som i Plåt & Ventmagasinet, inspirera och lyfta frågor med fokus på branschen. Det började som en kul idé när de...


 • Plåt & Ventföretagens medlemsföretag har på senare tid tagit emot ett antal förhandlingsframställningar med tillhörande skadeståndsanspråk från Byggnads rörande brott mot bestämmelserna om: 1. Arbetsplatsanmälan vid tillfälliga arbeten över 200 timmar...


 • Minska risken för inbrott och brand - gratis säkerhetsrådgivning för dig som har medlemsförsäkring. Visste du att ett av fyra företag drabbas av en skada under en femårsperiod? Vi har lösningen för att minimera risken för avbrott i din verksamhet....