Nyhetsarkiv

Här hittar du artiklar med viktig medlemsinformation


 • Webbinarieserie om beställarens kunskap, regelefterlevnad och ansvar För tredje året i rad har Forum för sund konkurrens och schyssta byggen genomförts . Event vänder sig till alla som verkar i och kring bygg- och anläggningssektorn, och lyfter upp...


 • Antalet kvinnor i byggsektorn ökar, och därmed även behovet av att lyfta frågor som menshälsa och graviditet. Fräscha toaletter med rinnande vatten och kunskap om hur man undersöker vilka arbetsuppgifter som funkar för gravida är frågor som...


 • Från november 2022 har vi tagit bort kravet på att licensen ska förnyas efter fem år. Beslutet togs den 25 oktober av Plåt & Ventföretagens förbundsstyrelse.


 • En stöldvåg mot svenska industriföretag har genomförts det senaste veckorna, erfar Svenskt Näringsliv. Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor, uppmanar därför alla medlemsföretag till ökad uppmärksamhet och försiktighet.


 • Den 21 oktober genomförde Svensk Betong och Byggföretagen ett webbinarium om cementkrisen och vad som kan hända vid årsskiftet om Cementa inte får ett nytt tillstånd. Här kan du se webbinariet i efterhand Information om webbinariet Tillgången på cement...


 • Om ditt företag tillfälligt har mindre att göra och du inte kan erbjuda alla dina anställda arbete så har du som arbetsgivare möjlighet att permittera en eller flera av de anställda. Permitteringen innebär att en anställd blir arbetsbefriad med lön,...


 • Den 12 oktober arrangerades Lönebildningsdagen 2022 av Svenskt Näringsliv. Årets tema var att leda eller inte leda med lönen – det är frågan. Här kan du se Lönedagen i efterhand.


 • Den 1 oktober 2022 började de nya reglerna i LAS (Lagen om anställningsskydd) att tillämpas. Dessa regler omfattar både arbetare och tjänstemän hos er som medlemsföretag. Dessutom kommer nya huvudavtalet ( Huvudavtal om trygghet, omställning och...


 • Boverket söker dig som arbetar med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för en referensgrupp. Referensgruppen ska hjälpa Boverket i deras arbete med årets regeringsuppdrag inom digitalisering. Kort om referensgruppen Referensgruppen är tänkt att...


 • Den svenska striden mot minimilöner är förlorad. Europaparlamentet har nu med en överväldigande majoritet röstat ja till förslaget om lagstadgade minimilöner. Sverige har lovats undantag, ändå finns en stor oro. Med siffrorna 505 mot 92 röstade...


 • Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK (omställning för tjänstemän) Den nuvarande avgiften till TRR är 0,30 procent på lönesumman. Denna avgift är för närvarande tillfälligt sänkt från 0,30 till 0,10 procent för företag inom Svenskt Näringsliv....


 • Har du tecknat kollektivavtal betalar du som arbetsgivare in pengar till dina anställdas pension. Det firar vi på Tjänstepensionens dag den 27 september. Ta chansen på denna dag att berätta för dina anställda om fördelarna med tjänstepension. Via...


 • Den 30 september kl. 10.00 arrangerar SSAB ett webbinarium som ger svaren på de vanligaste frågorna om fossilfritt stål. Vilka är de tekniska utmaningarna med fossilfritt stål? Kommer det finnas fossilfritt stål för alla produkter? Intresset var...


 • Visste ni att den 2 augusti 2022 trädde en ny lagändring ikraft (från balansdirektivet)? Lagändringen innebär att det ska bli lättare för föräldrar och anhörigvårdare att förena arbete och familjeliv. Lagändringen innebär bland annat att arbetstagare...


 • Nya LAS innebär nya regler vid uppsägning av personliga skäl. Vi bad Anita Hagelin, chefsjurist på Plåt & Ventföretagen, förklara. När man som arbetsgivare säger upp en anställd ska det, enligt nya LAS (Lagen om anställningsskydd), grunda sig på...


 • Vi har kommit överens med Byggnads om en omställningsförsäkring för deras medlemmar: Kollektivavtalad omställningsförsäkring för arbetare. Läs den här Kollektivavtalad omställningsförsäkring för arbetare.pdf


 • Svenskt Näringsliv och PTK kom strax före sommaren överens om vissa ändringar av ITP-planen. Överenskommelsen innebär bland annat att åldersgränserna i ITP-planen höjs (både för ITP 1 och ITP2) och att ett tak för intjänande av ålderspension införs....


 • Under sommaren når du oss som vanligt på rådgivarnumret 08-762 74 44. Här svarar vi under hela sommaren. Glad sommar önskar vi på Plåt & Ventföretagen!


 • De nya reglerna, som berör alla arbetsgivare, träder i kraft den 29 juni 2022 . Reglerna handlar om att arbetsgivarens skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandena nu...


 • Under 2022 kommer Arbetsmiljöverket att genomföra en nationell inspektionsinsats i tre branscher där en av branscherna är mindre verkstadsföretag. Fokus på inspektionerna är SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) generellt och riskanalyser vid användning...


 • Obligatoriskt anställningsavtal innan ett arbetstillstånd beviljas. Krav på arbetsgivare som ändrar villkoren att berätta det för Migrationsverket. Det är några av lagändringarna i det stora arbetstillståndspaket som riksdagen röstat igenom. Nu har en...


 • Till hur stor del entreprenadprojekt i Sverige kommer att påverkas av det krig som nu råder i Ukraina är idag svårt att överblicka. Det står dock redan nu klart att det kommer att uppkomma ett flertal frågor kring hur tids- och kostnadskonsekvenser ska...


 • Arbetsförmedlingen bedriver utbildningar inom plåt och ventilation i Stockholm, Göteborg, Malmö och Mjölby. Idag är cirka 68 personer inskrivna på utbildningarna och det är jämt fördelat mellan plåtslagare och ventilationsmontör.


 • Efter tillfälliga regler under pandemin är karensavdraget tillbaka 1 april. Men vad innebär egentligen karensavdrag, och varför finns det?


 • Fråga: Vad måste företagen tänka på om de vill anställa en flykting från Ukraina? Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina har EU aktiverat massflyktsdirektivet. Detta medför att personer som flyr från Ukraina kan få ett omedelbart skydd i...


 • Den svenska modellen lever och utvecklas. Fler än 9 av 10 anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal och har därmed även pension och försäkring via jobbet. Trygghet och stöd för arbetsgivare, mer pengar i plånboken för anställda. Det firar vi lite...


 • Fråga: Hur ska företagen hantera svenska medarbetare om situationen i Ukraina och i omvärlden förvärras och svenska staten tvingas besluta om höjd beredskap? Det kan inledningsvis konstateras att olika regelverk gäller beroende på om det är svenska...


 • Fråga: Hur bör svenska företag hantera utländska medarbetare som ansöker om tjänstledigt på grund av att de fått order om att inställa sig för tjänstgöring i sina respektive hemländers arméer? I många europeiska länder finns regelverk som motsvarar de...


 • Med anledning av kriget i Ukraina ger Svenskt Näringsliv (SN) information till medlemsföretagen om det aktuella läget, hur SN arbetar med frågan och hur de bedömer att sanktioner och motåtgärder påverkar och kan komma att påverka näringslivet....


 • I februari genomför SSAB två webbinarier som alla medlemmar är välkomna att delta på. Det är gratis att delta. Pressning av plåt – gör rätt från början och sänk kostnaderna Den 8 februari kl. 10.00-10.40 genomförs webbinariet. I detta webbinarium tar...


 • Från och med den 1 januari 2022 höjs det så kallade taket inom sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp. De förmåner som omfattas av det höjda ”taket” är sjukpenning, inklusive förebyggande sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning,...


 • Två gymnasieelever har just testkört den nya utbildningen och de nybyggda montörsplatserna på Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm. Förhoppningen är att ventilationsbranschen inom kort ska tillföras många välutbildade ventilationsmontörer.


 • Onsdagen den 19 januari samlar Avtalat beslutsfattare och kunder inom kollektivavtalen på den privata arbetsmarknaden för att diskutera hur pandemin påverkade systemet, hur framtiden ser ut och vad Afa Försäkring, AMF och Alecta gör med de cirka 2 000...


 • På grund av en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning presenterade regeringen den 8 december en ny åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder mot spridningen av covid-19. Regeringen vill även återinföra flera stöd och ersättningar...


 • Planerar du att lägga ut semester, arbetstidsförkortning eller helt enkelt stänga firman vid jul, nyår och trettonhelgen? Eller är det dina anställda som vill vara lediga i mellandagarna? Här kommer lite råd kring hur ledighet kan läggas ut under mellandagarna.


 • Nu har vi bytt kurssystem för webbutbildningen Skotta säkert. Det innebär att kursdeltagaren kommer få tillgång till kursen så fort beställningen är lagd på förbundets hemsida. Från och med den 16 november beställer du Skotta säkert på sidan Kurser &...


 • Tidigare i veckan kom Svenskt Näringsliv och LO överens om att rekommendera sina beslutande organ att godkänna LAS-överenskommelsen och ansluta sig till det nya huvudavtalet. Sedan tidigare hade motsvarande överenskommelse tecknats med...


 • Företag med fler än 50 anställda måste inrätta en speciell visselblåsarfunktion enligt en ny lag. Den innebär också att anställda kan rapportera missförhållanden till myndigheter utan att först ha tagit upp dem internt. Risken för att...


 • Söndagen den 31 oktober skrev Plåt & Ventföretagen tillsammans med andra branschorganisationer i Dagens industri om cementkrisen. Idag söndag löper Cementas brytningstillstånd på Gotland ut. Det riskerar att slå hårt mot flera olika branscher – och...


 • Nu är det hög tid att skicka in nomineringar till Årets plåtslagare 2022. Nedan hittar du ett nomineringsformulär där fyller du i information om personen du vill nominera. Det ifyllda formuläret mejlar du sedan till Thord Blomquist, ordförande i...


 • För andra året i rad arrangeras Forum för sund konkurrens och schyssta byggen onsdagen den 20 oktober . Vid årets forum får du ta del av inspirerande exempel och intressanta föreläsare – allt med fokus på att uppnå sund konkurrens och schyssta...


 • Som del i pensionsöverenskommelsen 2020 låg en återbetalning av överskottsmedel ur Afa sjukförsäkring. Medlemsföretagen fick därför i början av oktober ett brev från Fora om de kommer att få en återbetalning. Fora har även viss information på sin...


 • Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken och i grundvattnet. Markradon är den vanligaste källan till radon i inomhusluft och också den som kan ge högst radonhalt. Radon finns även i byggnadsmaterialet blåbetong som producerades fram...


 • På kongressen i juni visades den här filmen där styrelseledamöterna berättar om året som varit. Röster från förbundsstyrelsen


 • Allt fler amerikanska företag vill få sina medarbetare att vaccinera sig, antingen genom att sporra med löften om belöning eller kräva vaccination för att få jobba på plats. Google har till exempel infört en strängare coronapolicy där alla som vill...


 • För några veckor sedan nekade Mark- och miljööverdomstolen fortsatt kalkbrytning på Gotland och upphävde därmed tidigare tillstånd som gällde brytning i tjugo år framåt. Om inte Högsta domstolen tar upp ärendet för ny prövning upphör tillståndet 31...


 • I Plåt- och Ventilationsavtalet har det smugit in fel sluttid för lärlingar inom ventilationsmontage. I tabellerna 4c och 4d, på sidorna 41 och 43, ska rätt sluttid vara 5 800-6 700 timmar. I det tryckta avtalet står det 6 800-7 700 timmar. Vi beklagar...


 • Fråga: När annandagpingst togs bort och nationaldagen blev helgdag, så får kollektivet 8 timmar ledigt om nationaldagen infaller på en helgdag. Är det något som har ändrats eller gäller det fortfarande? Om det har ändrats, när gjordes det? Svar:...


 • Arbetsmiljöverket har publicerat information om smittspridning och ventilation. De skriver bland annat att om flera personer vistas i en liten lokal ökar risken för smittspridning. Arbetsgivaren måste därför göra en riskbedömning av hela arbetsplatsen....


 • På kort tid har materialpriser ökat kraftigt och många leverantörer har också aviserat om framtida prisökningar. Nedan följer råd hur prisökningar kan hanteras genom entreprenadavtalet. Avtala om Entreprenadindex Entreprenadindex fastställs av Statiska...


 • Vi vill passa på att påminna om tillämpningen av löneavtalet med Ledarna. Enligt avtalet med Ledarna ska en årlig löneprocess genomföras mellan enskild medlem i Ledarna och dennes chef. Lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare utifrån...


 • Jag har en arbetstagare som varit frånvarande i slutet av löneperioden. Till följd av detta har jag betalat ut för mycket i lön. Kan jag justera på nästa lön?


 • Mindre seriösa juristbyråer har blivit ett vanligare inslag när tvister ska lösas mellan oorganiserade arbetstagare och arbetsgivare. Detta är ett problem för företagen då de kan ställas inför grundlösa anklagelser samt riskerar både utdragna och dyra...


 • Regeringen har den 22 april 2021 beslutat att förlänga tidigare beslutade åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av coronaviruset. Regeringen har även meddelat att man avser att förlänga dessa åtgärder ytterligare till dess att...


 • Ventilationsmontörer med lång erfarenhet kan nu få ett yrkesbevis utan att göra yrkesexamen, och utan att åka till Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm. Det som krävs är att man har varit verksam i branschen i minst fem år som...


 • Från och med den 1 mars 2021 gäller följande för tjänstemän anställda i Plåt & Ventföretagens medlemsföretag: För tjänsteman som uppnått 68 års ålder eller anställs i företaget efter det att gällande ordinarie pensionsålder uppnåtts enligt ITP planen...


 • Byggbranschens webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning Safe Construction Training är hela branschens introduktions­utbildning inom säkerhets­området. Från 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för alla som ska arbeta på byggen som drivs av...


 • Byggnads har lanserat en tjänst, Kollektivavtalskollen, som gör det lättare att hitta seriösa plåtslagerier, ventilationsföretag och byggbolag. Med hjälp av Kollektivavtalskollen kan vem som helst snabbt och enkelt kontrollera om ett företag har...


 • Nu startas det nya bolaget Avtalat av Svenskt Näringsliv, LO och PTK – med målet att göra försäkringarna enklare för både dig och dina anställda.


 • Från och med den 1 januari 2021 kan du via AFA Försäkring ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning du går hos Byggbranschens Utbildningscenter. Totalt finns 75 miljoner kronor att ansöka om och stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden.


 • Med anledning av det snökaos som råder i stora delar av landet och den påverkan det får på transporter, leveranser och möjlighet att förflytta sig aktualiseras frågeställningen om den arbetsrättsliga konsekvensen av att anställda inte kan ta sig till...


 • I början av januari skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät om det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Genom att fylla i enkäten har du möjlighet att vara med att påverka förutsättningarna i din kommun. Det är viktigt att de synpunkter som...


 • Idag skriver vi i Nya Wermlands-tidningen om vikten av ett återställt och utökat rot-avdrag. Nedan hittar du ett utdrag ur artikeln. Här hittar du hela debattartikeln. Därför behöver Sverige ett utökat Rot-avdrag som även gäller för...


 • Medlemsföretag varnar nu för Stockholms Elbolag som är en oseriös aktör. Svensk Handel har företaget på sin varningslista och skriver så här om det: Stockholms Elbolag ringer upp och erbjuder billigare el och samfakturering för att göra det lättare för...


 • På grund av den accelererande smittspridningen av COVID-19, som har resulterat i nya skärpta rekommendationer från regionerna Uppsala, Stockholm, Västra Götaland, Östergötland och Skåne, har Plåt & Ventföretagen tagit beslut om att ställa in alla...


 • Organisationen WorldSkills Europe och värdlandet Österrike har efter noga övervägande beslutat att inte genomföra Yrkes-EM 2020 i januari. Utvecklingen i Europa med ökade smittotal gör att värdlandet inte ser det som möjligt att genomföra tävlingen....


 • Svenskt Näringsliv har beslutat att skjuta upp faktureringen av medlemsfakturorna för andra halvåret för 2020. Information från Svenskt Näringsliv: Hej Svenskt Näringslivs stämma beslutade den 9 oktober om en nedsättning av medlemsavgiften med 25...


 • Hadi Barbari från Uppsala tog hem SM-guldet under dagens final för unga plåtslagare i Katrineholm. Det var mycket jämnt i toppen, men Hadi Barbari var snabbast och lyckades få till bäst helhetsintryck. Tävlingsuppgiften bestod av flera olika delar. Dag...


 • Konferensen Forum för Sund konferens och Schyssta byggen blir årets digitala event där du kan ta del av inspirerande exempel, spännande föreläsare, resultat och hinder, nya arbetssätt – allt för att uppnå sund konkurrens och schyssta byggen. Med...


 • Planeringen inför Yrkes-EM i Graz pågår för fullt och i och med detta också åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset. Värdlandet Österrike tar coronaviruset och dess spridning på största allvar och planerar ett stort antal...


 • Redan vid projekteringen ska byggherrar, arkitekter och projektörer ta hänsyn till arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen. Från årsskiftet 2020/2021 gäller nya regler för hur arbetsplatser ska utformas. Bland annat skärps reglerna om tillgänglighet...


 • I augusti höll Plåt & Ventföretagens branschchef Annika Brännmark en uppskattad föreläsning om ozon i ventilation. Föreläsningen tar upp frågor som: Ozon i ventilationsanläggningar, vad funkar och vad funkar inte? Vad måste man tänka på vid...


 • Den 30 juli började nya regler gälla som ger utländsk arbetskraft i Sverige fler rättigheter. Reglerna gör att facket från och med nu kan vidta stridsåtgärder för att utländska arbetstagare som är utsända till Sverige ska få samma lön som gäller enligt...


 • Den 2 september delas priset för Årets plåtslagare ut. Prisutdelningen sker på golfanläggningen i Omberg i samband med Plåt & Ventföretagens golftävling. På grund av coronapandemin kunde inte priset för Årets plåtslagare delas ut under kongressen. Läs...


 • Plåt & Ventföretagen stödjer Byggmaterialindustriernas digitala system och plattform för att dela produkt- och miljödata. Sedan 30 år tillbaka har byggmaterialföretagen registrerat sina produkters innehåll i branschens gemensamma Byggvarudeklaration,...


 • Den 25 juni genomför vi den digitala informationsträffen Plåt & Ventföretagen Live med tema corona. Anita Hagelin, chefsjurist, berättar om arbetsrättsliga frågor kopplade till corona. Johan Lindström, VD, ger en sammanfattning av svaren från den...


 • Plåt & Ventföretagens medlemsföretag har på senare tid tagit emot ett antal förhandlingsframställningar med tillhörande skadeståndsanspråk från Byggnads rörande brott mot bestämmelserna om: Arbetsplatsanmälan vid tillfälliga arbeten över 200 timmar...


 • Chalmersfastigheter ska bygga ett nytt besökscentrum för Onsala Rymdobservatorium. Det speciella med bygget är att både tak och ytterväggar ska kläs med återbrukad plåt. Tanken är att även ventilationsanläggningen ska vara återbrukad. Den nya byggnaden...


 • Nationaldagen Fråga: Jag hittar inget i Plåt- och Ventilationsavtalet om rätt till kompensationsledigt när Nationaldagen nu infaller på en lördag. Vad gäller? Svar: Att det inte nämns något om Nationaldagen i Plåt- och ventilationsavtalet är inget...


 • Ska semestern ske när medarbetaren önskar, eller när arbetsgivaren vill? Får man som chef ändra redan bestämd semester? Och riskerar jag mina medarbetares hälsa om jag skjuter på deras semester? Vi reder ut både arbetsrätt och psykologi. Trots att...


 • För att underlätta för våra medlemsföretag har Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna beslutat att skjuta upp faktureringen av medlemsavgifterna för årets första halvår från den 1 april 2020 till den 1 juni 2020. Det är möjligt att ta upp...


 • På Blocket florerar just nu bedragare som påstår sig sälja begagnade plåtbehandlingsmaskiner. Den som nappar blir av med sina pengar och står utan de utlovade maskinerna. Läs hela artikeln på Plåt & Vent Magasinets hemsida


 • Plåt & Ventföretagen och Sveriges Byggnadsarbetare (Byggnads) är överens om villkoren rörande kollektivavtal för korttidsarbete på Plåt- och Ventilationsavtalets avtalsområde. Överenskommelsen hittas via länk till höger.


 • Torsdagen den 19 mars 2020 träffade Plåt & Ventföretagen kollektivavtal om korttidsarbete med Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna. Uppgörelserna avser tjänstemannaavtalet och kan läsas i sin helhet i kolumen till höger. För att komma i fråga för...


 • I anledning av anstånd med inbetalning av skatteskulder och en eventuellt stundande ekonomisk nedgång är det viktigt att tänka på följande: Även om anstånd med skatteinbetalning ges så måste skatteskulden betalas i framtiden. En företrädare för ett...


 • REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) har sammanställt information om sådant man bör tänka på gällande drift och service av ventilationsanläggningar i samband med coronaviruset. Läs mer här på REHVA:s...


 • Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Utöver den tidigare presenterade...


 • Anmäl hinder Om AB 04, ABT 06, AB-U 07 eller ABT-U 07 är avtalsinnehåll så har entreprenören rätt till förlängning av kontraktstiden och jämkning av tidplanen, bland annat vid epidemi eller myndighetsbeslut som medför begränsning av arbetskraft. Det...


 • Det finns inget skydd för ekonomisk förlust i någon svensk eller internationell försäkring på grund av virusutbrott. Det är nu upp till samhället att göra stödåtgärder till de branscher som drabbas hårdast. Läs mer längre nedan kring vad som gäller vid...


 • Regeringen har den 11 mars tagit beslut om att karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på...


 • Enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter en ångerrätt och under 2020 skärps lagen ytterligare. Lämnas inte korrekt dokumentation till en privatperson kan personen efter att entreprenaden är färdig ångra avtalet och då...


 • Coronaviruset sprids just nu över världen och flera europeiska länder är drabbade. Plåt & Ventföretagens chefsjurist Anita Hagelin har listat ett antal saker som kan vara bra att känna till för dig som arbetsgivare. Sist i artikeln listas också viktiga...


 • Löneavtalen som Plåt & Ventföretagen har med såväl Ledarna som Sveriges Ingenjörer är så kallade processlöneavtal. De bygger på att lönen revideras årligen efter samtal mellan medarbetaren och chefen. Om man inte kommit överens om annat lokalt på...


 • Enligt distansavtalslagen har konsumenter en ångerrätt och inom kort skärps lagen ytterligare. Lämnas inte korrekt information till en privatperson kan personen efter att entreprenaden är färdig ångra avtalet och då tvingas entreprenören betala...


 • Arbetsdomstolen anser i en principiellt viktig dom att målarnas restid från hemmet till arbetsplatsen där målningen utförs inte utgör arbetstid. AD beaktar skillnaden mot EU-avgörandet i Tyco-målet där regionkontoren hade lagts ner. AD passar på att...


 • ​ Idag har Plåt & Ventföretagen växlat yrkanden gällande Tjänstemannaavtalet med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Målet är att fortsätta skapa enklare och tydligare kollektivavtal som förbättrar medlemsföretagens konkurrenskraft,...


 • I dag, den 12 februari, har Plåt & Ventföretagen växlat yrkanden med fackförbundet Byggnads. Förhandlingarna gäller det nya Plåt- och Ventilationsavtalet, som ska vara på plats den 1 maj 2020. Avtalet omfattar cirka 900 medlemsföretag inom plåt- och...


 • Idag skriver vi i Aftonbladet om att höghus i trä medför problem som sällan diskuteras. "Även om lågkonjunkturen står för dörren går byggbranschen fortfarande på högvarv. Vad som inte är lika glädjande är att många av de nya byggnader som i dag uppförs...


 • Nu kan vi stolt presentera vår film om medlemsnytta! I filmen berättar medlemmarna Emelie Stål, vd Björn Persson Plåtslageri, och Håkan "Lillis" Sidén, vd P&V Ventilation, om varför de är medlemmar och vad nyttan med medlemskapet är. Titta gärna på...


 • Under 2019 har vi på förbundet arbetat mycket med att utveckla vårt kursutbud. Vi vill ge fler medlemmar möjlighet att upptäcka våra kurser och efter beslut i styrelsen genomför vi en satsning som innebär att alla kurser som anordnas i förbundets regi...