Nyhetsarkiv

Här hittar du artiklar med viktig medlemsinformation


 • I dag lanserar vi BankID-inloggning här på förbundets hemsida. Vi hoppas att det här kommer underlätta för dig som medlem att ta del av informationen på vår hemsida.


 • I samförstånd med Plåt & Ventföretagens förbundsstyrelse, lämnar Johan Lindström sin roll som vd för Plåt & Ventföretagen. Styrelsen har beslutat att utse Anita Hagelin till tillförordnad vd med omedelbar verkan.


 • I takt med att Säkra växer och adderar nya lokala kontor, tjänster och kompetenta medarbetare stärker vi också upp Plåt & Ventföretagens försäkringsteam. Johan Petersson blir ny Kundansvarig för samarbetet. Johan har stor erfarenhet och bredd av att...


 • Visselblåsarlagen, som trädde i kraft den 17 december 2021, syftar både till att underlätta och uppmuntra till visselblåsning liksom till att skydda arbetstagare som larmar om missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang. Har du fler än 50...


 • 9 av 10 anställda i Sverige har tjänstepension, tack vare att du som arbetsgivare betalar in pengar till den. Det firar vi på Tjänstepensionens dag den 27 september. Ta chansen och fira genom att berätta för dina anställda om fördelarna med tjänstepensionen. Du kan även själv få koll genom Avtalats checklistor.


 • Vi söker en företagsrådgivare till norra Sverige med placering i Luleå, Skellefteå, Umeå eller Sundsvall. Om du känner till en lämplig person så får du gärna uppmana personen att söka tjänsten. 


 • Byggbranschen kan bidra till att lösa den långsiktiga klimatkrisen, skriver Johan Lindström, vd, Plåt & Ventföretagen. I den rådande lågkonjunkturen har hela samhällsbyggarsektorn tvingats bromsa in och skära ner, vilket på sikt kommer få flera...


 • I höst startar Movant en distansutbildning på 20 veckor på halvfart, 50 %, inom Ventilation - mätning/injustering. Kursen är kompetensutvecklande för yrkesverksamma inom ventilation eller för de som tidigare arbetat eller praktiserat inom ventilation och vill öka sin anställningsbarhet. Utbildningen är gratis.


 • Lär dig hur du driver projekt inom bygg, plåt och ventilation med hållbarhet i fokus. Under kursen får du kunskap om hur juridik och arbetsrätt påverkar hållbarhet och målen i Agenda 2030. Utbildningen går på halvfart, 50 %, och på distans vilket...


 • Under årets upplaga av Almedalsveckan fanns representanter från Plåt & Ventföretagen på plats, för att där föra ut budskapet om vad förbundets medlemsföretag kan bidra med när vi ska fortsätta att bygga vidare på Sverige. Här följer en rapport om vad...


 • På förmiddagen den 3 juli genomförde vi en uppdatering av hemsidan och det har tyvärr lett till att du inte kommer till inloggnings-sidan om du försöker gå till en sida som kräver inloggning, som exempelvis Arbetsgivarhandboken. 


 • Svenskt Näringsliv, LO och PTK har i dagarna tecknat en överenskommelse som stärker det kollektivavtalade försäkringsskyddet för vissa åldersgrupper. Förändringarna innebär bland annat att åldersgränsen höjs från 65 till 66 år i sjukförsäkringen för...


 • Kollektiv eller individ i fokus – en lönebildning för alla? Vi lever i ett samhälle som blivit alltmer individualiserat. I lagstiftning om skola, vård och arbetsmiljö utgår regelverken från individens behov och förutsättningar. Individuell valfrihet...


 • För timavlönade är semesterlönen 13,2 % av semesterlöneunderlaget. För månadsavlönade utgörs semesterlönen av månadslönen + ett semestertillägg om 1,1 % av månadslönen per betald semesterdag. Har arbetstagaren tjänat in rörliga lönedelar utgår...


 • Har du kollektivavtal ingår det att du som arbetsgivare ska teckna och administrera kollektivavtalad tjänstepension och försäkring för dina anställda. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Avtalats nyhetsbrev. Det är Svenskt Näringsliv som...


 • I fredags eftermiddag inträffade en driftstörning som påverkade systemet där alla medlemsuppgifter finns. Detta gjorde tyvärr att ditt medlemskonto för att kunna logga in på vår hemsida togs bort och sedan skapades ett nytt konto när driftstörningen var löst. Dessvärre försvann det gamla lösenordet till ditt medlemskonto. Vi ber dig därför att skapa ett nytt lösenord för medlemskontot.


 • Fredag 24 mars Det har uppstått en driftstörning som gör att inga medlemsföretag listas på sidan Hitta medlemsföretag . Svenskt Näringsliv håller på att felsöka vad som har hänt. Felet har även gjort att många medlemsföretag inte kan logga in på vår...


 • Att ha mens på ett kontor är kanske inte så knepigt, men på en byggarbetsplats kan det vara desto större utmaning. Det här uppmärksammar Prevent i ett poddavsnitt som nu finns att lyssna på . Hör Elin Fagerlind och Ninni Blom, elektriker och fackligt...


 • Löneavtalet som Plåt & Ventföretagen har med Ledarna är ett så kallat processlöneavtal. Det bygger på att lönen revideras årligen efter samtal mellan tjänstemannen och dennes chef. Om man inte kommit överens om annat lokalt på företaget ska den nya...


 • Tanken på sol och bad kan kännas avlägsen mitt i den kalla våren. Men vårmånaderna har en tendens att flyga förbi och sommaren närmar sig med stormsteg. Följande kan vara bra att veta nu när det är dags att planera inför sommarsemestern. Hur och när...


 • Sverige måste agera nu för att inte halka efter i den globala kapplöpning som sker kring omställlningen till en fossilfri ekonomi. Det menar Svenskt Näringsliv i en ny kampanj. Med rätt förutsättningar kan svenska företag fortsätta att lösa våra...


 • Under våren får dina anställda det årliga beskedet om sin tjänstepension. På avtalat.se kan du som arbetsgivare lära dig mer om hur tjänstepensionen fungerar. Där finns även bra information för dina anställda, oavsett om de är arbetare eller...


 • Snart ska EU:s lönetransparensdirektiv antas. Det betyder att företag kan behöva ge besked om lönenivåer redan i rekryteringsfasen. Plåt & Ventföretagens chefsjurist, Anita Hagelin, reder ut vad direktivet innebär i övrigt och hur tidplanen ser ut. EU...


 • Fler än 9 av 10 anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal och har därmed pension och försäkring via jobbet. Därför firar vi Kollektivavtalet dag den 17 mars. På avtalat.se finns samlad information om tjänstepensionen och de försäkringar som du som...


 • Höjd LAS-ålder för alla anställda Sedan 1 januari 2023 har anställda rätt att jobba kvar till 69 år. Den anställde har därför numera rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han/hon fyller 69 år. Efter den födelsedagen upphör...


 • Nu börjar det bli hög tid att planera för de anställdas sommarsemester, eller den s.k. huvudsemestern! Huvudregeln är att arbetsgivaren ska förlägga fyra sammanhängande semesterveckorna under juni-augusti. Det är därför viktigt att i god tid varje år,...


 • Utlägg av betalda semesterdagar En arbetstagare har som huvudregel rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Vanligtvis läggs 20 semesterdagar ut under sommaren, den s.k. huvudsemestern. Betalda semesterdagar som överstiger dessa 20 semesterdagar...


 • Varje kvartal skickar Svensk Handel ut information inriktat på bedrägerier och IT-brott som drabbar svenska företag. Mycket av information kommer från deras Säkerhetscenter och på rapporter de får in från näringslivet. Läs informationen här


 • Nu i början av året finns det en del som du som arbetsgivare bör tänka på kopplat till bland annat semester och arbetstidsförkortning. Semester Se över antalet outtagna semesterdagar Ett nytt år är här och i samband med detta är det läge att se över...


 • Varje år behöver du som arbetsgivare lämna uppgifter till Fora om dina anställda och deras löner. Genom lönerapporteringen får Fora veta vilka arbetare som varit anställda hos dig under året och hur mycket de har tjänat och kan på så sätt beräkna den...


 • Från och med inkomståret 2023 höjs schablonersättningar för traktamenten och resor. Hel ersättning vid traktamente, dag plus natt, blir 390 kronor och egen bil får ersättas skattefritt med 25 kronor per mil vid tjänsteresor. Men det är bara...


 • Vid årsskiftet äger flera förändringar rum när det gäller åldersgränserna för Avtalspension SAF-LO (ASL) och i tjänstepensionsavtalen ITP. Om Avtalspension SAF-LO (ASL) för arbetare via Fora 2023 blir den lägsta intjänandeåldern för Avtalspension...


 • Mark- och miljödomstolen godkänner Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland. – Mark och miljödomstolen har fattat ett nödvändigt beslut. Råvaruförsörjningen är en del av Sveriges nationella beredskap. Det är svårt...


 • Högsta förvaltningsdomstolen har i dag lämnat besked rörande ansökan om rättsprövning av regeringens beslut om tillstånd till Cementas täktverksamhet på Gotland. Domstolen anser att beslutet som gav Cementa ett tillstånd som löper ut den sista december...


 • Webbinarieserie om beställarens kunskap, regelefterlevnad och ansvar För tredje året i rad har Forum för sund konkurrens och schyssta byggen genomförts . Event vänder sig till alla som verkar i och kring bygg- och anläggningssektorn, och lyfter upp...


 • Antalet kvinnor i byggsektorn ökar, och därmed även behovet av att lyfta frågor som menshälsa och graviditet. Fräscha toaletter med rinnande vatten och kunskap om hur man undersöker vilka arbetsuppgifter som funkar för gravida är frågor som...


 • Från november 2022 har vi tagit bort kravet på att licensen ska förnyas efter fem år. Beslutet togs den 25 oktober av Plåt & Ventföretagens förbundsstyrelse.


 • En stöldvåg mot svenska industriföretag har genomförts det senaste veckorna, erfar Svenskt Näringsliv. Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor, uppmanar därför alla medlemsföretag till ökad uppmärksamhet och försiktighet.


 • Den 21 oktober genomförde Svensk Betong och Byggföretagen ett webbinarium om cementkrisen och vad som kan hända vid årsskiftet om Cementa inte får ett nytt tillstånd. Här kan du se webbinariet i efterhand Information om webbinariet Tillgången på cement...


 • Om ditt företag tillfälligt har mindre att göra och du inte kan erbjuda alla dina anställda arbete så har du som arbetsgivare möjlighet att permittera en eller flera av de anställda. Permitteringen innebär att en anställd blir arbetsbefriad med lön,...


 • Den 12 oktober arrangerades Lönebildningsdagen 2022 av Svenskt Näringsliv. Årets tema var att leda eller inte leda med lönen – det är frågan. Här kan du se Lönedagen i efterhand.


 • Den 1 oktober 2022 började de nya reglerna i LAS (Lagen om anställningsskydd) att tillämpas. Dessa regler omfattar både arbetare och tjänstemän hos er som medlemsföretag. Dessutom kommer nya huvudavtalet ( Huvudavtal om trygghet, omställning och...


 • Boverket söker dig som arbetar med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för en referensgrupp. Referensgruppen ska hjälpa Boverket i deras arbete med årets regeringsuppdrag inom digitalisering. Kort om referensgruppen Referensgruppen är tänkt att...


 • Den svenska striden mot minimilöner är förlorad. Europaparlamentet har nu med en överväldigande majoritet röstat ja till förslaget om lagstadgade minimilöner. Sverige har lovats undantag, ändå finns en stor oro. Med siffrorna 505 mot 92 röstade...


 • Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK (omställning för tjänstemän) Den nuvarande avgiften till TRR är 0,30 procent på lönesumman. Denna avgift är för närvarande tillfälligt sänkt från 0,30 till 0,10 procent för företag inom Svenskt Näringsliv....


 • Har du tecknat kollektivavtal betalar du som arbetsgivare in pengar till dina anställdas pension. Det firar vi på Tjänstepensionens dag den 27 september. Ta chansen på denna dag att berätta för dina anställda om fördelarna med tjänstepension. Via...


 • Den 30 september kl. 10.00 arrangerar SSAB ett webbinarium som ger svaren på de vanligaste frågorna om fossilfritt stål. Vilka är de tekniska utmaningarna med fossilfritt stål? Kommer det finnas fossilfritt stål för alla produkter? Intresset var...


 • Visste ni att den 2 augusti 2022 trädde en ny lagändring ikraft (från balansdirektivet)? Lagändringen innebär att det ska bli lättare för föräldrar och anhörigvårdare att förena arbete och familjeliv. Lagändringen innebär bland annat att arbetstagare...


 • Nya LAS innebär nya regler vid uppsägning av personliga skäl. Vi bad Anita Hagelin, chefsjurist på Plåt & Ventföretagen, förklara. När man som arbetsgivare säger upp en anställd ska det, enligt nya LAS (Lagen om anställningsskydd), grunda sig på...


 • Vi har kommit överens med Byggnads om en omställningsförsäkring för deras medlemmar: Kollektivavtalad omställningsförsäkring för arbetare. Läs den här Kollektivavtalad omställningsförsäkring för arbetare.pdf


 • Svenskt Näringsliv och PTK kom strax före sommaren överens om vissa ändringar av ITP-planen. Överenskommelsen innebär bland annat att åldersgränserna i ITP-planen höjs (både för ITP 1 och ITP2) och att ett tak för intjänande av ålderspension införs....


 • Under sommaren når du oss som vanligt på rådgivarnumret 08-762 74 44. Här svarar vi under hela sommaren. Glad sommar önskar vi på Plåt & Ventföretagen!


 • De nya reglerna, som berör alla arbetsgivare, träder i kraft den 29 juni 2022 . Reglerna handlar om att arbetsgivarens skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandena nu...


 • Under 2022 kommer Arbetsmiljöverket att genomföra en nationell inspektionsinsats i tre branscher där en av branscherna är mindre verkstadsföretag. Fokus på inspektionerna är SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) generellt och riskanalyser vid användning...


 • Obligatoriskt anställningsavtal innan ett arbetstillstånd beviljas. Krav på arbetsgivare som ändrar villkoren att berätta det för Migrationsverket. Det är några av lagändringarna i det stora arbetstillståndspaket som riksdagen röstat igenom. Nu har en...


 • Till hur stor del entreprenadprojekt i Sverige kommer att påverkas av det krig som nu råder i Ukraina är idag svårt att överblicka. Det står dock redan nu klart att det kommer att uppkomma ett flertal frågor kring hur tids- och kostnadskonsekvenser ska...


 • Arbetsförmedlingen bedriver utbildningar inom plåt och ventilation i Stockholm, Göteborg, Malmö och Mjölby. Idag är cirka 68 personer inskrivna på utbildningarna och det är jämt fördelat mellan plåtslagare och ventilationsmontör.


 • Efter tillfälliga regler under pandemin är karensavdraget tillbaka 1 april. Men vad innebär egentligen karensavdrag, och varför finns det?


 • Fråga: Vad måste företagen tänka på om de vill anställa en flykting från Ukraina? Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina har EU aktiverat massflyktsdirektivet. Detta medför att personer som flyr från Ukraina kan få ett omedelbart skydd i...


 • Den svenska modellen lever och utvecklas. Fler än 9 av 10 anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal och har därmed även pension och försäkring via jobbet. Trygghet och stöd för arbetsgivare, mer pengar i plånboken för anställda. Det firar vi lite...


 • Fråga: Hur ska företagen hantera svenska medarbetare om situationen i Ukraina och i omvärlden förvärras och svenska staten tvingas besluta om höjd beredskap? Det kan inledningsvis konstateras att olika regelverk gäller beroende på om det är svenska...


 • Fråga: Hur bör svenska företag hantera utländska medarbetare som ansöker om tjänstledigt på grund av att de fått order om att inställa sig för tjänstgöring i sina respektive hemländers arméer? I många europeiska länder finns regelverk som motsvarar de...


 • Med anledning av kriget i Ukraina ger Svenskt Näringsliv (SN) information till medlemsföretagen om det aktuella läget, hur SN arbetar med frågan och hur de bedömer att sanktioner och motåtgärder påverkar och kan komma att påverka näringslivet....


 • I februari genomför SSAB två webbinarier som alla medlemmar är välkomna att delta på. Det är gratis att delta. Pressning av plåt – gör rätt från början och sänk kostnaderna Den 8 februari kl. 10.00-10.40 genomförs webbinariet. I detta webbinarium tar...


 • Från och med den 1 januari 2022 höjs det så kallade taket inom sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp. De förmåner som omfattas av det höjda ”taket” är sjukpenning, inklusive förebyggande sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning,...


 • Två gymnasieelever har just testkört den nya utbildningen och de nybyggda montörsplatserna på Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm. Förhoppningen är att ventilationsbranschen inom kort ska tillföras många välutbildade ventilationsmontörer.


 • Onsdagen den 19 januari samlar Avtalat beslutsfattare och kunder inom kollektivavtalen på den privata arbetsmarknaden för att diskutera hur pandemin påverkade systemet, hur framtiden ser ut och vad Afa Försäkring, AMF och Alecta gör med de cirka 2 000...


 • På grund av en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning presenterade regeringen den 8 december en ny åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder mot spridningen av covid-19. Regeringen vill även återinföra flera stöd och ersättningar...


 • Planerar du att lägga ut semester, arbetstidsförkortning eller helt enkelt stänga firman vid jul, nyår och trettonhelgen? Eller är det dina anställda som vill vara lediga i mellandagarna? Här kommer lite råd kring hur ledighet kan läggas ut under mellandagarna.


 • Nu har vi bytt kurssystem för webbutbildningen Skotta säkert. Det innebär att kursdeltagaren kommer få tillgång till kursen så fort beställningen är lagd på förbundets hemsida. Från och med den 16 november beställer du Skotta säkert på sidan Kurser &...


 • Tidigare i veckan kom Svenskt Näringsliv och LO överens om att rekommendera sina beslutande organ att godkänna LAS-överenskommelsen och ansluta sig till det nya huvudavtalet. Sedan tidigare hade motsvarande överenskommelse tecknats med...


 • Företag med fler än 50 anställda måste inrätta en speciell visselblåsarfunktion enligt en ny lag. Den innebär också att anställda kan rapportera missförhållanden till myndigheter utan att först ha tagit upp dem internt. Risken för att...


 • Söndagen den 31 oktober skrev Plåt & Ventföretagen tillsammans med andra branschorganisationer i Dagens industri om cementkrisen. Idag söndag löper Cementas brytningstillstånd på Gotland ut. Det riskerar att slå hårt mot flera olika branscher – och...


 • Nu är det hög tid att skicka in nomineringar till Årets plåtslagare 2024. Nedan hittar du ett nomineringsformulär där fyller du i information om personen du vill nominera. Det ifyllda formuläret mejlar du sedan till Thord Blomquist, ordförande i...


 • För andra året i rad arrangeras Forum för sund konkurrens och schyssta byggen onsdagen den 20 oktober . Vid årets forum får du ta del av inspirerande exempel och intressanta föreläsare – allt med fokus på att uppnå sund konkurrens och schyssta...


 • Som del i pensionsöverenskommelsen 2020 låg en återbetalning av överskottsmedel ur Afa sjukförsäkring. Medlemsföretagen fick därför i början av oktober ett brev från Fora om de kommer att få en återbetalning. Fora har även viss information på sin...


 • Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken och i grundvattnet. Markradon är den vanligaste källan till radon i inomhusluft och också den som kan ge högst radonhalt. Radon finns även i byggnadsmaterialet blåbetong som producerades fram...


 • På kongressen i juni visades den här filmen där styrelseledamöterna berättar om året som varit. Röster från förbundsstyrelsen


 • Allt fler amerikanska företag vill få sina medarbetare att vaccinera sig, antingen genom att sporra med löften om belöning eller kräva vaccination för att få jobba på plats. Google har till exempel infört en strängare coronapolicy där alla som vill...


 • För några veckor sedan nekade Mark- och miljööverdomstolen fortsatt kalkbrytning på Gotland och upphävde därmed tidigare tillstånd som gällde brytning i tjugo år framåt. Om inte Högsta domstolen tar upp ärendet för ny prövning upphör tillståndet 31...


 • För några veckor sedan nekade Mark- och miljööverdomstolen fortsatt kalkbrytning på Gotland och upphävde därmed tidigare tillstånd som gällde brytning i tjugo år framåt. Om inte Högsta domstolen tar upp ärendet för ny prövning upphör tillståndet 31...


 • I Plåt- och Ventilationsavtalet har det smugit in fel sluttid för lärlingar inom ventilationsmontage. I tabellerna 4c och 4d, på sidorna 41 och 43, ska rätt sluttid vara 5 800-6 700 timmar. I det tryckta avtalet står det 6 800-7 700 timmar. Vi beklagar...


 • Fråga: När annandagpingst togs bort och nationaldagen blev helgdag, så får kollektivet 8 timmar ledigt om nationaldagen infaller på en helgdag. Är det något som har ändrats eller gäller det fortfarande? Om det har ändrats, när gjordes det? Svar:...


 • Arbetsmiljöverket har publicerat information om smittspridning och ventilation. De skriver bland annat att om flera personer vistas i en liten lokal ökar risken för smittspridning. Arbetsgivaren måste därför göra en riskbedömning av hela arbetsplatsen....


 • På kort tid har materialpriser ökat kraftigt och många leverantörer har också aviserat om framtida prisökningar. Nedan följer råd hur prisökningar kan hanteras genom entreprenadavtalet. Avtala om Entreprenadindex Entreprenadindex fastställs av Statiska...


 • Vi vill passa på att påminna om tillämpningen av löneavtalet med Ledarna. Enligt avtalet med Ledarna ska en årlig löneprocess genomföras mellan enskild medlem i Ledarna och dennes chef. Lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare utifrån...


 • Jag har en arbetstagare som varit frånvarande i slutet av löneperioden. Till följd av detta har jag betalat ut för mycket i lön. Kan jag justera på nästa lön?


 • Mindre seriösa juristbyråer har blivit ett vanligare inslag när tvister ska lösas mellan oorganiserade arbetstagare och arbetsgivare. Detta är ett problem för företagen då de kan ställas inför grundlösa anklagelser samt riskerar både utdragna och dyra...


 • Regeringen har den 22 april 2021 beslutat att förlänga tidigare beslutade åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av coronaviruset. Regeringen har även meddelat att man avser att förlänga dessa åtgärder ytterligare till dess att...


 • Du vet väl om att du som har lång erfarenhet som ventilationsmontörer har möjlighet att få ett yrkesbevis genom ett förenklat förfarande? Det förenklade förfarandet innebär att du inte behöver göra ykresexamen och utan att åka till Plåt & Ventbyråns...


 • Ventilationsmontörer med lång erfarenhet kan nu få ett yrkesbevis utan att göra yrkesexamen, och utan att åka till Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm. Det som krävs är att man har varit verksam i branschen i minst fem år som...


 • Från och med den 1 mars 2021 gäller följande för tjänstemän anställda i Plåt & Ventföretagens medlemsföretag: För tjänsteman som uppnått 68 års ålder eller anställs i företaget efter det att gällande ordinarie pensionsålder uppnåtts enligt ITP planen...


 • Byggbranschens webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning Safe Construction Training är hela branschens introduktions­utbildning inom säkerhets­området. Från 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för alla som ska arbeta på byggen som drivs av...


 • Byggnads har lanserat en tjänst, Kollektivavtalskollen, som gör det lättare att hitta seriösa plåtslagerier, ventilationsföretag och byggbolag. Med hjälp av Kollektivavtalskollen kan vem som helst snabbt och enkelt kontrollera om ett företag har...


 • Nu startas det nya bolaget Avtalat av Svenskt Näringsliv, LO och PTK – med målet att göra försäkringarna enklare för både dig och dina anställda.


 • Från och med den 1 januari 2021 kan du via AFA Försäkring ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning du går hos Byggbranschens Utbildningscenter. Totalt finns 75 miljoner kronor att ansöka om och stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden.


 • Med anledning av det snökaos som råder i stora delar av landet och den påverkan det får på transporter, leveranser och möjlighet att förflytta sig aktualiseras frågeställningen om den arbetsrättsliga konsekvensen av att anställda inte kan ta sig till...


 • I början av januari skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät om det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Genom att fylla i enkäten har du möjlighet att vara med att påverka förutsättningarna i din kommun. Det är viktigt att de synpunkter som...


 • Idag skriver vi i Nya Wermlands-tidningen om vikten av ett återställt och utökat rot-avdrag. Nedan hittar du ett utdrag ur artikeln. Här hittar du hela debattartikeln. Därför behöver Sverige ett utökat Rot-avdrag som även gäller för...


 • Medlemsföretag varnar nu för Stockholms Elbolag som är en oseriös aktör. Svensk Handel har företaget på sin varningslista och skriver så här om det: Stockholms Elbolag ringer upp och erbjuder billigare el och samfakturering för att göra det lättare för...