2024-04-18

Så hanterar du det svåra samtalet

Med anledning av de tuffare tider som branschen nu går igenom uppstår ett ökat behov av att genomföra svåra samtal. Att hålla svåra samtal med medarbetare kan emellertid vara en utmaning för många chefer samtidigt som det är nödvändigt i vissa situationer.

Det kan handla om exempelvis uppsägning, ohälsa eller misskötsamhet. Dessa samtal upplevs just som svåra delvis för att det är samtal du som chef är mindre van vid att genomföra och delvis för att du inte vet hur din medarbetare kommer att reagera på samtalet.  Vi har därför tagit fram en samtalsguide för dig som chef och arbetsledare. Vår förhoppning är att den nya samtalsguiden ska underlätta hanteringen av det svåra samtalet. Den innehåller tips och råd om hur du förbereder, genomför och följer upp samtalet.

Ladda ner ”Det svåra samtalet”. 

Samtalsguiden är framtagen gemensamt av Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Ledarna, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen, Sveriges Ingenjörer och Unionen - som tillsammans bildar Tjänstemannaavtalets centrala arbetsmiljökommitté.