2024-02-12

Nu är det dags att skicka in motioner för årets kongress

Som medlemmar hos Plåt & Ventföretagen har ni möjlighet att påverka framtiden för förbundet. Det här gör ni med så kallade motioner.

Motioner är ett förslag till kongressen från en lokalförening. Förslaget ska vara så tydligt att man kan anta eller avslå motionen i sin helhet.

Detta innebär att det inte går att anta eller avslå delar av motionen. Även vid ett avslag kan uppdrag ges att verka för motionens riktning.

I år hålls kongressen i Växjö den 24 maj och motionerna ska skickas in till info@pvforetagen.se senast den 29 mars 2024.