2024-02-22

Möt Karin - vår förbundsjurist

Vad gör du på Plåt & Ventföretagen?

- Jag arbetar med att ge råd och stöd till våra medlemsföretag i arbetsrättsliga frågor, det vill säga frågor som uppkommer i relationen mellan arbetsgivare och dennes anställda.

När har du bidragit med medlemsnytta?
- Den medlemsnytta som jag bidrar med ser olika ut. Det kan vara allt från rådgivning på telefon, hjälp vid tvisteförhandlingar med facken, förhandling av nya kollektivavtal, deltagande i olika arbetsgrupper, hålla utbildning och skriva nyheter och information till vår arbetsgivarhandbok eller till vårt nyhetsbrev.

Vilket är ditt expertområde?

- Mitt expertområdet är arbetsrätten och förhandlingar.

Vad är roligast med ditt jobb?
- Det roligaste är kontakten med medlemsföretag och variationen av arbetsuppgifter. Den ena dagen är inte den andra lik. Dessutom har jag otroligt trevliga kollegor som gör att jobbet så gott som alltid känns roligt!

Vad är medlemsnytta för dig?
- Det är all slags stöttning som underlättar för våra medlemmar i deras vardag.

Vad gör dig glad?
- Det är mycket som gör mig glad; allt från en lunch med en god vän till en semesterresa med familjen.

Senast lästa bok?
- Lagboken förstås. ;-) Nej, skämtar bara! Senast lästa bok i min bokklubb var Lektioner i kemi av Bonnie Garmus, som nu även finns som en serie på Apple TV. Rekommenderas!