2024-03-20

Månadsrapportering till Fora

Från och med januari 2024 ska arbetarnas löner rapporteras varje månad till Fora. Senast den 31 mars skall alla löner för januari och februari ha rapporterats till Fora. Löner för mars ska rapporteras senast 30 april.

Läs instruktionerna hur du går till väga hos Fora: Månadsrapportering

Lön hänförlig till annan period

Vad som är mycket viktigt är avsnittet som handlar om ”lön hänförlig till annan period”. Med det menas att en lön kan ha intjänats under en lång period men betalas ut vid ett tillfälle. Typiskt sett ackordsöverskott i vår bransch.

Information om det finns under: Frågor och svar - Månads­rapportering. Där väljer du ”Månadsrapportering – vad ska rapporteras?” och sedan ”Vad innebär "lön hänförlig till annan månad"?”.

Där står bland annat:

Lön ska rapporteras på den månad den betalats ut – men det finns undantag från denna huvudregel som gäller för specifika lönetyper. Om den utbetalda lönen innehåller delar som tjänats in under andra månader än utbetalningsmånaden, ska de delarna rapporteras som ”lön hänförlig till annan månad”.

Här kan du läsa mer: Månadsrapportering - Lön hänförlig till annan månad

Viktiga tidpunkter:

  • Mars: sista dag för rapportering av löner för januari 2024 och februari 2024 är den 31 mars.
  • April: Fora skickar er första månadsfakturan, baserad på lönerapporteringarna för januari och februari 2024. I fortsättningen fakturerar Fora företaget för arbetarnas pensionspremier varje månad.
  • Maj: Fora genomför den första premieöverföringen av Avtalspension SAF-LO till era anställdas valda pensionsfonder i månadshanteringen.