2024-06-12

Fulltaliga utbildningar inom plåt och vent i Stockholm

Lågkonjunkturen är pågående och påtaglig inom byggbranschen. Samtidigt råder det högtryck på Movants vuxenutbildningar inom plåt och ventilation i Stockholm. Båda utbildningarna har fullt antal deltagare – och det står personer på väntelista att få komma in.

Medlemsföretagen inom Plåt & Ventföretagen står inför en stor kompetensförsörjningsbrist. Många företag skriker efter ny arbetskraft, men det finns få att anställa och många utbildningar har inte fulltaliga antal deltagare. Det som en påföljd av att få vet att yrkena finns, ännu mindre vad de innebär.

Under hösten 2023 startade Plåt & Ventföretagen kampanjen Garanterat jobb. Med fokus att öka kunskapen om yrkesrollerna inom plåt och ventilation och med det långsiktiga målet att få fler att söka sig till utbildningarna. För att på så sätt kunna stärka företagens arbetskraft.

Medlemsföretagen har i sin tur bland annat varit runt på mässor, skolor, anordnat prao för elever i åttonde klass och visat upp sina yrken. Ett stort arbete har också varit att få till fler vuxenutbildningar för de som vill yrkesväxla. Här kommer Movant in i bilden.

Movant finns runt om i Sverige och erbjuder vuxenutbildningar för personer som vill yrkesväxla och matchar yrkesutveckling med marknadens behov. Plåt & Ventföretagen sitter i utbildningsråd tillsammans med Arbetsförmedlingen, lärare och elever från Movant, företag och Byggnads.

I Stockholm ligger skolan i Bromma och erbjuder bland annat utbildning inom plåt och ventilation. För första gången på länge är utbildningarna helt fulltaliga med elever. Det står även fler personer i kö som väntar på att få en plats. Aldrig tidigare har det varit ett sådant tryck.

- Vi har åstadkommit detta genom ett bra samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Movant samt Plåt & Ventföreningen i Stockholm, säger Örjan Ekberg, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen.

Under det senaste mötet i utbildningsrådet träffade representanterna två elever från Plåtslagarutbildningen.

- Det var bara positiva signaler och deltagarna som hade varit ute på en kort praktik var otroligt nöjda med sin ”prova på praktik” som vi skapade för deltagarna i början av utbildningen, fortsätter Örjan Ekberg.

Nu vill Movants utbildningsanordnare ha kontakt med ännu fler företag. Så de kan fortsätta utveckla utbildningarna i samråd med ert företag, och marknadens behov.

Plåtslagarutbildningen finns i: Stockholm, Sundsvall, Karlstad, Göteborg, Malmö

Ventilationsutbildningen finns i: Stockholm, Göteborg, Malmö

Konaktuppgifter till Movant hittar ni på movant.se.