2024-04-17

”Vi står upp för sund konkurrens, schyssta arbetsvillkor och rimliga löner”

Plåt & Ventföretagen erbjuder ett omfattande stöd till sina medlemmar, som sträcker sig från behovsanpassad kompetensutveckling inom arbetsrätt till aktivt deltagande och stöd i förhandlingar. Under nuvarande period av ekonomisk nedgång har stödet till medlemmarna för att säkerställa kompetensförsörjningen blivit särskilt angeläget.  

Anita Hagelin är chefsjurist och vice vd, på bransch- och arbetsgivarorganisationen Plåt & Ventföretagen. Hon har med sin juristbakgrund och snart 30-åriga erfarenhet av arbetsrättsliga frågor på bland annat Polisen, Jusek och VVS-företagen en gedigen kunskap om kollektivavtalens betydelse för arbetsmarknaden. Hon lyfter fram deras viktiga funktion inom plåt- och ventilationsbranschen, där det första rikstäckande kollektivavtalet undertecknades redan 1951.

– Syftet var att uppnå arbetsfred, att kunna förutse regler, löneförhöjningar och andra gällande villkor. Det handlade om att skapa lite ordning och reda, helt enkelt. Denna grundtanke är lika aktuell idag. Genom våra medlemsundersökningar ser vi att många värdesätter goda villkor för sina anställda. Det är en faktor som inte bara ökar företagets attraktivitet på arbetsmarknaden utan även stärker dess varumärke. Kollektivavtalen innebär att vi står upp för sund konkurrens, schyssta arbetsvillkor och rimliga löner, konstaterar Anita Hagelin.

Hon berättar att den senaste avtalsrörelsen präglades av just frågor om sund konkurrens och att det rådde ett stort samförstånd mellan Plåt & Ventföretagen och fackföreningarna i just dessa frågor.

Bistår i lågkonjunkturen

Som så många andra branscher befinner sig plåt- och ventilationsbranschen just nu i en lågkonjunktur, och man lägger därför mycket kraft på att ta sig igenom den med så många anställda kvar som möjligt. Det är avgörande för företagens långsiktiga hållbarhet att behålla kompetent personal.

– Vi har länge haft utmaningar med kompetensförsörjningen och har svårt att hitta arbetskraft. Trots att vi har uppsägningar så har vi samtidigt kompetensbrist, eftersom kompetensbristen handlar om utmaningen i att hitta tillräckligt många elever som vill läsa de yrkesförberedande gymnasieprogrammen för att sedan kunna bli lärlingar på våra medlemsföretag.

Plåt & Ventföretagen arbetar aktivt med kompetensförsörjningen genom Plåt & Ventbyrån, som samägs av Byggnads. Genom att besöka skolor, yrkesvägledare och mässor vill man öka intresset för branschen bland unga och få dem intresserade av att utbilda sig till plåtslagare eller ventilationsmontör. Dessutom driver Plåt & Ventföretagen projektet ”Kompetens 25” och kampanjen Garanterat jobb, som riktar sig till unga vuxna och att få dem att söka sig till branschen.

– De är garanterade jobb när de väl är färdigutbildade, tillägger Anita Hagelin.

Löser tvister genom dialog

Som bransch- och arbetsgivarorganisation stöttar Plåt & Ventföretagen medlemmarna i att hantera tvister och konflikter som kan uppstå i samband med tillämpningen av kollektivavtal.

– Vi har försökt bygga upp en konstruktiv relation med fackförbunden, framför allt med Byggnads som är vår största motpart. Vi strävar efter att lösa problem innan de når förhandlingsstadiet, eftersom de oftast kan hanteras på ett betydligt effektivare sätt än om de måste formaliseras genom förhandlingar. Vi behöver inte ha ett motpartsförhållande om det inte är nödvändigt. Vi vill givetvis att våra företag ska göra rätt för sig, men ibland handlar det om misstag eller missuppfattningar som är lätta att rätta till.

Hon fortsätter:

– Sedan händer det förstås att vi inte är överens och då har vi lokala och centrala förhandlingar. Även i dessa sammanhang är det viktigt för oss att visa vårt fulla stöd för våra medlemsföretag. Vi genomför utredningar, diskuterar tänkbara lösningar och står alltid vid deras sida som ett pålitligt stöd under förhandlingarna. Vi strävar efter att vara närvarande och tillgängliga för våra medlemmar, säger Anita Hagelin.

Hon nämner ett specifikt fall där ett medlemsföretag krävdes på stora skadestånd. Man hade inte lyckats enas i de lokala förhandlingarna då facket menade att flera överträdelser av kollektivavtalet hade begåtts. Efter diskussioner mellan Anita Hagelin och motparten nåddes en överenskommelse, och skadeståndet reducerades till noll kronor.

– Det slutade väl i detta fall. Företaget hade begått några misstag men rättade till dem. Vi betonade dock vikten för företaget att följa reglerna framöver, eftersom de inte nödvändigtvis slipper skadestånd nästa gång.

Erbjuder kompetensutveckling för medlemmarna

Det händer även att medlemsföretagen har kunskapsluckor rörande arbetsrätt, och då erbjuder Plåt & Ventföretagen stöd genom kompetensutveckling.

– Våra utbildningar inom entreprenadrätt och arbetsrätt omfattar allt från LAS-bestämmelser och kollektivavtalsbestämmelser till affärsfrågor såsom lönsamt företagande, kommunikation och ledarskap. Dessutom erbjuder vi nätverksmöjligheter där företag kan samlas för att diskutera olika ämnen och ge varandra stöd.

Plåt & Ventföretagens kompetensutvecklingssystem möjliggör för medlemsföretagen att ha lärlingar, vilket annars inte är möjligt. Det utbildningsavtal som tillämpas för lärlingar garanterar en enhetlig och hög kvalitet på lärlingsutbildningen, oavsett vilket företag som genomför den.