2024-02-25

Dags för planering av sommarsemestern

Nu börjar det bli hög tid att planera för de anställdas sommarsemester, eller den s.k. huvudsemestern! Huvudregeln är att arbetsgivaren ska förlägga fyra sammanhängande semesterveckorna under juni-augusti.

Det är därför viktigt att i god tid varje år börja planera för hur huvudsemestern på bästa sätt kan läggas ut för att täcka verksamhetens behov och i den mån det är möjligt att tillmötesgå de anställdas önskemål.

Kom ihåg att det är du som arbetsgivare som i sista hand bestämmer när semesterledigheten ska läggas ut.

De anställda ska emellertid ges inflytande över beslutet. Det är däremot inte tillåtet att låta en anställd få ut semesterersättning i pengar istället för semesterledighet eftersom syftet med semester är att den anställde ska få tid för vila och återhämtning.