2024-03-22

Möt Hans - vår arbetsmiljöexpert

Vad gör du på Plåt & Ventföretagen?

- Jag är biträdande förhandlingschef vilket innebär att jag både förhandlar vårt kollektivavtal och lokala och centrala förhandlingar för enskilda medlemsföretag. Men oftast handlar det om rådgivning i alla möjliga frågor som inte enbart är kopplade till kollektivavtalen.

När har du bidragit med medlemsnytta?
- Jag hoppas ju att jag gör det varje dag i stort och i smått. Men ett exempel är att jag har hjälpt många företag i sina kontakter med Arbetsmiljöverket i samband med planerade inspektioner eller då företagen fått en sanktionsavgift. En sak som verkar vara aktuell nu är inspektioner av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Där har jag uppdaterat vår information i Arbetsgivarhandboken så att medlemsföretagen kan vara förberedda när de får besök av Arbetsmiljöverket.

Vilket är ditt expertområde?

- Jag var en gång i tiden Sveriges, förmodligen, bästa plåtslagare. Det här säger jag naturligtvis med glimten i ögat för det är många plåtslagare som aspirerar på den titeln. Mer seriöst så får jag nog säga att arbetsmiljö och taksäkerhet är mitt expertområde.

Vad är roligast med ditt jobb?
- Att hjälpa och träffa medlemsföretagen. Jag tycker det är viktigt att kommunikation är tydlig både muntligt och framförallt i lite mer omfattande texter, så jag lägger ganska mycket energi på att åstadkomma tydlighet. När jag förstår att jag lyckas med det och budskapet når fram utan missförstånd tycker jag att det tillfredsställande och roligt.

Vad är medlemsnytta för dig?
- Det är för min del att vara tillgänglig för alla frågor medlemsföretagen kan ha. Vet jag inte svaret direkt försöker jag att så snart det går ta reda på tillräckligt mycket så att medlemsföretaget kan fokusera på sin kärnverksamhet i stället.

Vad gör dig glad?
- Framförallt mina barns framgångar.

Senast lästa bok?
- Kollektivavtalet, det har väl alla på nattduksbordet? Faktum är att jag inte kommer ihåg vilken den senaste riktiga boken jag läst var. Och det säger ju en del om mitt läsande av skönlitteratur. När jag läser på fritiden blir det mest nyheter och olika debattinlägg och den typen av texter.