2024-04-10

Hur bestrider du en bluffaktura

Om ditt företag får en bluffaktura ska du så snabbt som möjligt bestrida kravet. Bestridande bör ske skriftligen. Det går exempelvis bra att göra det via mejl för då har du ett datum för bestridandet som du kan spara och du kan även begära ett leveranskvitto av mottagaren. Kommer det påminnelser om fakturan ska du bestrida dem på samma sätt. 

Så här bestrider du en bluffaktura: 

  1. Att bestrida genom brev är att rekommendera, men du kan också göra det via mejl eller fax.
  2. Ange fakturanumret i brevet. Det kan även vara bra att skanna in fakturan och bifoga den. 
  3. Skriv kortfattat att du bestrider fakturan till exempel: ”Bestrider betalningsansvar – ej beställt” eller ”Bestrider betalningsansvar, har inte ingått avtal”. 
  4. Skicka bestridandet till den adress företaget uppgett på fakturan. 
  5. Spara en kopia på fakturan, bestridandet och eventuella konversationer med motparten. Skriv även ner datumen på händelseförloppet för att kunna styrka detta i ett senare skede. 
  6. Polisanmäl händelsen.