2024-01-24

Utlägg av semester och arbetstidsförkortning under innevarande år

En arbetstagare har som huvudregel rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Vanligtvis läggs 20 semesterdagar ut under sommaren, den s.k. huvudsemestern. Betalda semesterdagar som överstiger dessa 20 semesterdagar kan antingen tas ut senare under semesteråret eller sparas till något annat semesterår. Om arbetstagaren vill spara semesterdagarna ska denne underrätta arbetsgivaren om detta i samband med att förläggningen av huvudsemestern bestäms. När arbetstagaren sedan vill ta ut de sparade semesterdagarna ska denne meddela arbetsgivaren två månader i förväg.

Läs hela nyheten i bifogat dokument.